"konstant" English translation

SV

"konstant" in English

SV konstant
volume_up
{adjective}

konstant (also: ständig, fast, trofast, oföränderlig)
I dag belastas jordbrukarna med byråkrati, pappersarbete och konstant övervakning.
Farmers today are burdened with red tape, paperwork and constant monitoring.
Beräknar de regelbundna betalningarna (annuiteter) för en investering vid konstant räntesats.
Returns the periodic payment for an annuity with constant interest rates.
Vårt praktiska stöd till Nordirland har varit konstant, engagerat och ett tilläggsstöd.
Our practical assistance to Northern Ireland has been constant, committed and additional.

Synonyms (Swedish) for "konstant":

konstant

Context sentences for "konstant" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe politiska morden fortsätter och våldet från åklagarmyndigheternas sida är konstant.
Political assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
SwedishDet första hindret är den konstant negativa attityden från USA: s sida.
The first obstacle is the persistently hostile attitude of the United States.
SwedishDe senaste decennierna har Grekland konstant legat i topp bland världens vapenimportörer.
For decades, Greece has been one of the leading worldwide importers of arms.
SwedishDet första hindret är den konstant negativa attityden från USA:s sida.
The first obstacle is the persistently hostile attitude of the United States.
SwedishSedan december 1991 har situation i Algeriet konstant präglats av våld.
Mr President, since December 1991, Algeria has been in a situation of permanent violence.
SwedishDet har upprepats nästan konstant sedan dess, särskilt vid toppmötet i Luxemburg.
This has been reasserted almost continuously since then, in particular at the Luxembourg Summit.
SwedishUtvidgningen kommer att skapa ett konstant behov av information i alla medlemsstater.
The impact of enlargement will create a continuous need for information in all Member States.
SwedishFörhållandet mellan dessa ska hållas konstant under produktionen.
The relationship between these should be maintained during production.
SwedishFör det andra: televisionssektorn har under åren 1997 till 2000 vuxit konstant.
Secondly, the television sector experienced an overall phase of continuous growth between 1997 and 2000.
SwedishUnder de senaste tre åren har frågan konstant stått på kommissionens dagordning, och med all rätt.
In the past three years, the topic has not been off the Commission agenda, quite rightly so.
SwedishOm människor dödas, torteras och fängslas på olagliga grunder är det konstant brådskande.
Finally, if people are killed, tortured and illegally imprisoned, it is a matter of urgency every day.
SwedishFaktum är att priset har varit konstant de senaste tio åren.
In fact, over the last ten years the price has remained the same.
SwedishÖkningen av dessa sjukdomar är konstant och mycket oroande.
The fact that these diseases are on the increase is very worrying.
SwedishSanningen är den att nedgången har varit konstant, vilket förhållandena inom tobaksindustrin tydligt visar.
As the situation in the tobacco industry shows quite clearly, the decline has been steady.
SwedishDet är en dynamisk process: det är inget som är konstant.
So this is a process which is dynamic: it is not fixed forever.
SwedishDetta är en verklig och konstant källa till oro för invånarna i EU.
This is a genuine and ongoing concern of EU citizens.
SwedishVid digital avskrivning minskas avskrivningssumman från period till period med ett konstant belopp.
Arithmetic declining depreciation reduces the depreciation amount from period to period by a fixed sum.
SwedishDär står det att gemenskapens utrikesverksamhet "sedan femtiotalet och fram till i dag har utökats konstant".
In his words: "since the 1950s the Community' s external activity has expanded continuously" .
Swedish. - (EN) Det måste finnas ett konstant behov av att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken.
in writing. - The need to reform the CAP has to be on-going.
SwedishDär står det att gemenskapens utrikesverksamhet " sedan femtiotalet och fram till i dag har utökats konstant ".
In his words: " since the 1950s the Community's external activity has expanded continuously ".