"kontor" English translation

SV

"kontor" in English

SV

kontor {neuter}

volume_up
1. general
Hans kontor är det minsta ombudsmannakontoret i Europa, så när som på Maltas.
His office is the smallest ombudsman's office of any in Europe, save Malta.
Djurskyddsorganisationer har kontaktat mitt kontor och välkomnat lagstiftningen.
Animal welfare organisations have been contacting my office and welcoming the law.
Detta besök samordnades av Europeiska kommissionens kontor i Khartoum.
This was a visit coordinated by the office of the European Commission in Khartoum.
Den slående framgången för detta kontor har med råge överträffat alla förväntningar.
The staggering success of this agency has far outstripped every expectation.
Vi har haft långa diskussioner om det skulle vara bra att inrätta ett kontor för samarbete.
We have discussed the suitability of setting up a development agency at length.
Det skulle detta kontor nu också kunna åstadkomma hos oss.
That is something this agency could do here.
2. business

Synonyms (Swedish) for "kontor":

kontor

Context sentences for "kontor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är ett av de uppdrag som detta kontor utför i sina inspektionsrapporter.
That is one of the jobs that is undertaken by the FVO in its inspection reports.
SwedishHur många medarbetare arbetar på dessa kontor och vilka verksamhetsområden har de?
How many people are employed in these offices and what tasks do they perform?
SwedishHär är våra krav helt enkla: ut med lobbyisterna från kommissionens kontor!
What we want is quite simple: throw the lobbyists out of the Commission offices!
SwedishMedia-kontor och Media-filialer är mycket användbara instrument i det sammanhanget.
The MEDIA desk and the local MEDIA branches have proved to be very useful instruments.
SwedishDessa kontor finns i varje medlemsstat och känner till hur diskussionen går.
These offices operate in each and every Member State and are familiar with the debate.
SwedishMina kontor har nu utvecklat ett förbättrat kontrollblad i samarbete med GD XI.
My services, working together with DG XI, have now drawn up an improved testing document.
SwedishUtskottet skulle kontrollera hans kontor och eventuella oförenligheter.
It was supposed to verify the offices he held and any incompatibility in them.
SwedishVi har 32 arbetsplatser, om man räknar alla kontor i olika huvudstäder.
We have 32 places of work, if you count all our offices in different capitals.
SwedishAtt regionalkontor är mer prisvärda än flera separata kontor är uppenbart.
That regional offices are more economical than several individual offices is obvious.
SwedishKontakta ditt lokala Europa direkt-kontor – på alla officiella EU-språk om du vill få
Contact your local Europe Direct information centre – in any official EU language for:
SwedishNåväl, vi grupplösa ledamöter har kontor utan toaletter och utan vatten.
Well, we, the non-attached Members, have offices without toilets and without water.
SwedishVad jag vill veta är: Hur typiskt är detta för andra kontor inom medlemsstaterna?
What I want to know is this: how typical is this of other offices within the Member States?
SwedishSå möten och chefer är två stora problem på företag idag, speciellt på kontor.
So meetings and managers are two major problems in businesses today, especially to offices.
SwedishJabra Pro™ 9400 är ett trådlöst headset som är framtaget för väldigt uppkopplade kontor.
Jabra PRO™ 9400 is a wireless headset made for highly connected offices.
SwedishVarför ska ett företag vara tvunget att inrätta fyra kontor och betala en insats på 500 000 euro?
Why should a business have to set up four offices and pay a EUR 500 000 deposit?
SwedishKriterierna är ofta otydliga och till och med nationella kontor har svårigheter med dem.
The criteria are often unclear, and even national bureaux struggle to make sense of them.
SwedishDe ledamöter som befinner sig på sina kontor måste räkna med sådana här eventualiteter.
Members sitting in their offices must count on these events occurring.
SwedishPersondatorer finns i många hushåll, skolor, högskolor och på många kontor.
PCs can be found in many households, schools, colleges and offices.
SwedishOch om det kan åtgärdas för våra kontor så borde det gå att göra också i mötesrummen.
If they can get it right for our offices, it should be able to work in our meeting rooms too.
SwedishUniversitet, skolor och Demokratiska alliansens kontor måste öppnas igen.
Universities, schools and the offices of the League for Democracy must finally be reopened.