"krönas" English translation

SV

"krönas" in English

EN

"krona" in Swedish

SV

SV krönas
volume_up
{verb}

krönas
Den segern skulle krönas med införlivandet av öst.
This victory was to be crowned with the annexation of the East.
Herr Solana från rådet har gjort ett djärvt försök till att krönas till mörkrets furste.
Mr Solana in the Council has made an audacious bid to be crowned the prince of darkness.
Det finns dock två förutsättningar för att dessa insatser ska krönas med framgång.
However, if these efforts are to be crowned with success, two conditions need to be satisfied.

Synonyms (Swedish) for "krön":

krön
Swedish

Synonyms (English) for "krona":

krona

Context sentences for "krönas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSker detta, ja, då tror jag att vår optimism också kan krönas med konkreta resultat.
If this happens, then I believe our optimism may also be rewarded with practical results.
SwedishOch alla dessa skulle krönas av ett gemensamt och förstärkt ledarskap tillsammans med USA.
And encompassing all these circles is the joint and strengthened leadership with the United States of America.
SwedishDe talade med förtröstan och hoppades att deras framställning om regleringen av deras arbetstider skulle krönas med framgång.
They spoke with confidence, hoping that their petition concerning the regulation of their working hours would be successful.
SwedishHerr ordförande, det ni kan åstadkomma för fred och frihet i Europa, det kommer att krönas med en oändlig tacksamhet från folken i Europeiska unionen.
Mr President-in-Office of the Council, what you can bring about in terms of peace and freedom in Europe will be greeted with endless gratitude on the part of the peoples of the European Union.
SwedishHerr ordförande, det ni kan åstadkomma för fred och frihet i Europa, det kommer att krönas med en oändlig tacksamhet från folken i Europeiska unionen.
Mr President-in-Office of the Council, what you can bring about in terms of peace and freedom in Europe will be greeted with endless gratitude on the part of the peoples of the European Union.
SwedishVåra insatser kommer att krönas med framgång om vi, innan 2000-talet är över, kan få alla regioner att omvandlas till lyckliga unioner så att en värld av unioner växer fram.
Our contribution will be successful if, before the 21st century is over, we are able to make all regions transform into happy unions leading to the emergence of a world of unions.
SwedishJag gläder mig åt regeringen António Guterres politiska inriktning, vilken har skapat förutsättningarna för att ansträngningarna från hela det portugisiska samhället skulle krönas med framgång.
I am delighted with the policies of António Guterres's Government, which have created the conditions to enable the efforts made by the whole of Portuguese society to succeed.
SwedishHär hoppas kommissionen att den katolska kyrkans ansträngningar att få till stånd en nationell dialog och en smidig konstitutionell övergång kommer att fortsätta och krönas med framgång.
In that regard, the Commission hopes that the efforts of the Catholic church to organise a national dialogue and ensure a smooth constitutional succession will continue and will be successful.

Other dictionary words