"kroppslig" English translation

SV

"kroppslig" in English

SV

kroppslig {adjective}

volume_up
kroppslig (also: fysisk, kropps-)
Vem kan för övrigt förutse konsekvenserna, kroppsliga och psykiska som ett sådant våldsamt och onaturligt ingrepp eventuellt kan ha på den kvinnliga organismen?
Besides, who can foresee the bodily and psychological consequences of so violent and unnatural an operation on the woman's organism?
kroppslig (also: kropps-)
I betänkandet fördöms med rätta alla former av våld mot barn, till exempel våld i hemmet, sexuellt utnyttjande och kroppslig bestraffning i skolan.
The report rightly condemns all forms of violence against children, such as domestic violence, sexual abuse and corporal punishment in schools.
kroppslig (also: fysisk, materiell)
De har betraktats som helt avskilda från kroppen. Det kroppsliga har beskrivits som något begränsande, lägre stående, ja till och med smutsigt. Och ofta förknippat med kvinnor.
The corporeal has been described as something limiting, inferior, even dirty and often associated with women.
Kroppslig gestaltning av interaktion i den fysiska världen
• Embodied interaction in the material world
kroppslig (also: personlig, privat, yttre)
Kritikerna anser att man genom skanning även utan direkt kroppslig avbildning kränker rätten till personlig integritet.
Critics consider that personal rights are endangered even by scanners that do not directly display the body.
Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till kroppslig integritet.
Men and women should have the same chance of physical integrity.
Flertalet av personerna över 60 år är vid full kroppslig och själslig vigör.
Most people over the age of 60 are in full possession of their mental and physical powers.
Detta är ett skrämmande och motbjudande förfaringssätt, och det är ett grovt brott mot mänsklig värdighet och kroppslig integritet.
This is an appalling and disgusting practice and is a serious violation of human dignity and physical integrity.
De har betraktats som helt avskilda från kroppen. Det kroppsliga har beskrivits som något begränsande, lägre stående, ja till och med smutsigt. Och ofta förknippat med kvinnor.
The corporeal has been described as something limiting, inferior, even dirty and often associated with women.

Synonyms (Swedish) for "kroppslig":

kroppslig

Context sentences for "kroppslig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVissa kvinnor upplever faktiskt detta som en kroppslig kränkning.
For women it is after all in some cases a violation of their body.
Swedishkroppslig dysmorfofobisk störning