"kryssa" English translation

SV

"kryssa" in English

EN

SV kryssa
volume_up
{verb}

1. sports: "segling"

kryssa
volume_up
to beat {vb} (sailing)

Context sentences for "kryssa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns inget minsta tillåtna antal rutor att kryssa i.
   Mr Friedrich, there is no minimum number of boxes to tick.
SwedishTips: Kryssa för båda rutorna om du kommer att använda fjärrpublicering.
Tip: Check both options if you will be using remote publishing.
SwedishKryssa i rutan om du vill deltaga i organdonationsprogrammet.
Check the box below if you want to participate in the organ donor program.
SwedishSpara en kopia av meddelanden i "Skickat" > kryssa INTE för
Save copy of sent messages in the "Sent Items" folder > do NOT Check
SwedishI beställningsformuläret brukar det finnas en ruta att kryssa i.
In practice, this is usually done by ticking a box on the order form.
SwedishSpara kopior av meddelanden i mappen Skickat > kryssa INTE för
Save copies of messages in Sent Items folder > do NOT check
SwedishSkräppost:Spara skräppostmeddelanden på servern > kryssa förTa bort skräppostmeddelanden när > Aldrig
Junk:Store junk messages on the server > checkedDelete junk messages when > Never
SwedishSkickade:Spara skickade meddelanden på servern> kryssa INTE för
Sent:Store sent messages on the server > do NOT check
SwedishDet lyder; kryssa i nedan om du INTE vill delta.
It says check the box below if you don't want to participate.
SwedishUtkast:Spara utkast på servern > kryssa för
Drafts:Store draft messages on the server > do NOT check
SwedishArbetet fungerar fortfarande endast om det finns skickliga föredraganden som klarar av att kryssa sig fram genom dessa blindskär.
It still only works when you have skilled rapporteurs who can go through these shoals.
SwedishAktivera skräppostkontroll > kryssa INTE för
Enable adaptive junk mail controls > do NOT check
SwedishSkall vi verkligen låta personalen kryssa för en ruta om politisk tillhörighet innan de anställs för ett nytt jobb?
Are we really going to ask the staff to tick a political affiliation box before they are appointed to a new job?
SwedishKostnaden att lyfta pennan och kryssa i rutan, är högre än den möjliga vinsten från beslutet."
The cost of lifting the pencil and marking a V is higher than the possible benefit of the decision, so that's why we get this effect."
SwedishDet närmare samarbetet antogs i Amsterdam enbart för att kunna kryssa mellan två blindskär: förlamning och upplösning.
Closer cooperation was only adopted at Amsterdam to navigate between two pitfalls: paralysis or fragmentation.
SwedishSkicka meddelanden omedelbart > kryssa för
SwedishAtt korrekt förstå modeller och underliggande antaganden bör vara en mer krävande form av tillsyn är att kryssa i rutor.
Proper understanding of models and underlying assumptions should be a more intensive way of supervising than tick-boxes.
SwedishLägg en kopia i > kryssa INTE för
SwedishMan ska inte kunna klara stresstester bara genom att bekvämt kryssa i några rutor, och korrelationsfaktorer måste aktivt granskas.
Stress tests must challenge beyond the comfort zone of assumptions, and correlation factors should remain under active review.
SwedishPapperskorgen:Flytta borttagna meddelanden till papperskorgen > kryssa INTE förSpara borttagna meddelanden på servern> kryssa INTE för
Trash:Move deleted messages to the Trash mailbox > do NOT checkStore deleted messages on the server > do NOT check