"kvalitet" English translation

SV

"kvalitet" in English

volume_up
kvalitet {comm. gen.}
SV

kvalitet {common gender}

volume_up
Kvalitet skall prioriteras, men kvalitet har också sitt pris, mina damer och herrar.
Quality must take precedence but quality also has its price, ladies and gentlemen.
Dessa är två garanter för gemenskapslagstiftningens kvalitet och godtagbarhet.
These are two safeguards for the quality and the acceptability of European legislation.
Ett problem när det gäller demokratisk kontroll är samrådets kvalitet.
The quality of consultation is another problem that concerns democratic control.
Båda hans rapporter är av bedrövlig kvalitet, och de har gjort honom till åtlöje som advokat.
Both his reports are of a lamentable standard, and cast him into ridicule as a lawyer.
Föredragandens förslag är av hög kvalitet, såsom för övrigt alltid är fallet när det gäller Añoveros.
The rapporteur's proposal is of a very high standard, as is always the case with Mr Aoveros.
Nya bilar har förstås högre kvalitet än begagnade bilar.
However, new cars will have a higher standard of ‘quality' compared to second-hand cars.
kvalitet (also: grupp, kategori, kurs, lektion)
Som föredraganden sa är programmets kvalitet av världsklass.
As the rapporteur said, this is a programme with world-class quality.
Själva brottslighetens kvalitet har faktiskt ökat under åren.
In fact, the class of crime itself has risen over the years.
Grundvalen för en optimal druv- och vinproduktion vad gäller kvalitet, klass och mängd är vinstockarna.
Vine material provides the basis for optimum grape and wine production in terms of quality, class and quantity.

Context sentences for "kvalitet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI detta sammanhang vill jag också ta upp slagorden om hög kvalitet på lagstiftningen.
In this context, I would also like to mention the slogan of legislative excellence.
SwedishBonino har under arbetet med BSE visat prov på ståndaktighet och kvalitet.
During the work on BSE Mrs Bonino took a very steadfast and positive approach.
SwedishDet effektivaste sättet att svara på marknadens signaler är att fokusera på kvalitet.
They are and will continue to be the key element in the common market organisation.
SwedishVisst skulle väl också en kopia av Europasset av hög kvalitet kunna fylla samma ändamål.
Surely, even an advance photocopy of the Europass would serve the same purpose.
SwedishDärför betonar utskottet att en hög kvalitet på lagstiftningen är en topprioritering.
Therefore, the committee emphasises legislative excellence, which is a top priority.
SwedishVi måste vara medvetna om att kvalitet och erkännande ger EU: s jordbruk framtidshopp.
The Commission must be capable of playing an important role in this respect.
SwedishEn domstol som inte är oberoende kan verkligen inte hålla högsta kvalitet.
We therefore intend to work along the lines suggested in Mr Costa’ s report.
SwedishVi anser helt enkelt att det är hemskt att reparera och förbättra vår kroppsliga kvalitet.
We find the repair and enhancement of our physical fabric quite simply horrific.
SwedishVi har registrerat ert uttalande till försvar för choklad med kvalitet, fru Banotti.
We take note of your statement in favour of good chocolate, Mrs Banotti.
SwedishVi hoppas att vi därigenom kommer att uppnå mer insyn och en högre kvalitet.
We hope this will serve to increase transparency and constitute a qualitative improvement.
SwedishDen 1 januari 1999 har infört en ny kvalitet och därmed också ett nytt ansvar.
The date of 1 January 1999 has created a new dimension and thereby also a new responsibility.
SwedishVan Velzens betänkande är av hög kvalitet och välbalanserat.
Mr President, the van Velzen report is excellent and very balanced.
Swedish. - (PT) I betänkandet prioriteras ”principen om hög kvalitet på lagstiftningen”.
The report 'sets the principle of legislative excellence as a priority'.
SwedishJag anser att det är viktigt att förbättra luftfartssystemets kvalitet och hållbarhet.
I think it is important to address the performance and sustainability of the aviation system.
SwedishBarn behöver färsk mat av hög kvalitet, lagad av så lokala och naturliga råvaror som möjligt.
Children need good fresh food, grown as locally and naturally as possible.
SwedishEn föredragande utan inlägg av sådan bra kvalitet är egentligen bara en mycket liten resurs.
A rapporteur without such sound qualitative input is only a small cog in a big machine.
SwedishHan har återigen visat att det är kvalitet och vision som räknas i byggandet av Europa.
That is the way to re-engage the electorate with the European Union.
SwedishEn produktion av varor med kvalitet och specifikt ursprung är ett konkret svar på det.
Products of designated origin with specific qualities are a concrete response to this problem.
SwedishResultatet betyder samtidigt även en ny kvalitet i samarbetet mellan institutionerna.
The result also signifies a new level of cooperation between the various European institutions.
SwedishÄr detta det främjande av jordbruksprodukternas kvalitet som vi talar så mycket om?
Is this the Community’ s policy on transparency and labelling?