"kvar" English translation

SV

"kvar" in English

EN
EN

SV kvar
volume_up
{adjective}

kvar (also: framåt, vidare, , till)
volume_up
on {adj.}
Militärregimen håller sig kvar vid makten med hjälp av undantagstillstånd.
The military regime is still holding on to power, thanks to the state of emergency.
Jag frågar igen: kan ni sitta kvar hela er mandatperiod?
I would ask you once again: are you able to stay on to complete your term in office?
Han stannade kvar och röstade till och med torsdag morgon och gipsades sedan.
He stayed on to vote on Thursday morning and then his foot was put in plaster.

Synonyms (Swedish) for "kvar":

kvar

Context sentences for "kvar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm vi vill ha kvar våra europeiska värderingar måste vi modernisera vår politik.
If we want to retain our European values, then we have to modernise our policies.
SwedishInstitutioner finns kvar, och därför behövs institutioner för det utvidgade EU.
Institutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
SwedishJag skulle vilja att beteckningen "medborgare i tredje land" står kvar i texten.
I should like the expression "national of a third country" to remain in the text.
SwedishLåt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
Let me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
SwedishDet finns bara ett fåtal sakfrågor kvar som parlamentet och rådet förhandlar om.
Only a few issues remain under negotiation between Parliament and the Council.
SwedishHarmoniseringsmålet har med tiden förlorats ur sikte och barriärerna finns kvar.
The target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
SwedishEU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
The aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
SwedishVi kan dock inte bortse från att rumänerna fortfarande har mycket kvar att göra.
However, we cannot ignore the fact that the Romanians still have a lot to do.
SwedishJag menar att denna åtgärd är effektiv, men att vi fortfarande har lång väg kvar.
I believe that this action is effective, but that there is still a long way to go.
SwedishJag har sannerligen inga avsikter att hålla er kvar här till midnatt.
Mr President, I certainly have no intention of keeping you here until midnight.
SwedishRisken för att kärnvapen används av misstag kvarstår så länge kärnvapen finns kvar.
So long as nuclear weapons exist, there is a danger of them being used in error.
SwedishTillåt mig, mina herrar och damer ledamöter, att hålla mig kvar vid Grekland.
Ladies and gentlemen, I would like to dwell in particular on the case of Greece.
SwedishDemokratin finns dock fortfarande kvar och det senaste valet var en stor framgång.
It is still there, however, and the recent elections have been a great success.
SwedishDet är absolut nödvändigt att tillverkningen blir kvar i de europeiska länderna.
It is essential that production be maintained in various countries in Europe.
SwedishNi har sparkat en generaldirektör, men kommissionärerna sitter fortfarande kvar.
You have sacked a Director-General, but the Commissioners are still in place.
SwedishBullmann-betänkandet strävar efter att hålla kvar syntes- och kompromisspolitiken.
The Bullmann report is aimed at retaining a policy of synthesis and compromise.
SwedishDet finns mycket kvar att göra i detta område, och en hel del måste förbättras.
There is still work to be done in this area and improvements still need to be made.
SwedishMånga länder gör det för närvarande, men det är fortfarande en lång väg kvar.
Many countries are doing that at the moment, but there is still a long way to go.
SwedishDet är nödvändigt att vi låter jordbruksutgifterna ligga kvar på en bra nivå.
It is necessary that we maintain agricultural spending at a satisfactory level.
SwedishDen var mycket påtaglig för vissa av våra medborgare när Berlinmuren fanns kvar.
It was quite straightforward for our fellow citizens while the Berlin Wall was there.