"längst ned" English translation

SV

"längst ned" in English

SV längst ned
volume_up
{adverb}

längst ned (also: längst ner)
Översiktskartan (till vänster) visas längst ned till höger på kartan.
Theoverview map (shown left here) appears in the bottom right corner of themap.
På denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned.
The Commission and this House – the European Parliament – are at the bottom of the list.
Österrike och Italien ligger längst ned när det gäller ODA.
Austria and Italy are at the bottom of the league table as far as ODA is concerned.

Similar translations for "längst ned" in English

längst adverb
English
ned adjective
English
ned adverb
ned preposition
English

Context sentences for "längst ned" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPå denna lista kommer kommissionen och denna kammare, Europaparlamentet, längst ned.
We need more agreements of this kind with other tobacco giants.
SwedishÖppna utrullningslisten Navigation genom att klicka på ikonen längst ned på bildrullningslisten.
Open the Navigation floating toolbar by clicking on it located in the lower scroll bar.
SwedishMen det är inte den huvudsakliga anledningen, utan den kommer längst ned på listan.
But it is not the main reason; it is at the end of the list.
SwedishSlutnoter är fotnoter som samlas i slutet av ett dokument i stället för längst ned på sidan.
Endnotes are footnotes that appear collectively at the end of a document instead of at the foot of each page.
SwedishSkriv in ett kolon (:) och ange cellen längst ned till höger.
Put a colon and enter the below right cell.
SwedishOm du vill kan du inkludera anteckningarna vid utskrift, antingen längst ned på sidan eller sist i dokumentet.
You can choose to print the notes with your document, either at the end of each page or the entire document.
SwedishNär du klickar och drar en app kan även papperskorgen Ta bort från Chrome visas längst ned till höger.
Alternatively, when you click and drag an app, the “Remove from Chrome” trash can appears at the lower-right hand corner.
SwedishDet val du gör här anger om fotnoterna ska placeras längst ned på varje sida eller samlas i slutet av dokumentet.
Use these options to determine whether to display footnotes at the end of each page or at the end of the document.
SwedishEtt exempel finns längst ned på denna sida.
An example is found at the end of this page.
SwedishArbetarklassen och de fattiga längst ned på gräsrotsnivå har återigen drabbats av en kapitalismens kris, och en av de värsta denna gång.
Today, the working classes and the poor grassroots classes are again suffering one of the worst capitalist crises.
SwedishVi har direkta bevis för t.ex. förstöringen av miljön, av vattnet, och försämringen av livet i träsken längst ned i söder.
We have evidence first hand of the destruction of the environment, the water, the degradation of life in the marshes of the deep south, for example.
SwedishDet betyder att minskade löner för de 10 procent som befinner sig längst ned på inkomstskalan har minskat de tyska familjernas inkomster med 23 procent.
It is therefore not surprising that children from such households are at particularly high risk of falling into poverty as well.
SwedishVisa din kontoaktivitet genom att klicka på länken Detaljer bredvid raden Senaste kontoaktivitet längst ned på en Google Mail-sida.
If you're using Mail Fetcher with another Google Mail account, a Google IP will appear; this is simply because the messages are being fetched through our servers.
SwedishLeta alltid efter den stängda låsikonen i statusfältet längst ned i webbläsarfönstret när du skriver in privat information, inklusive ditt lösenord.
Always look for the closed lock icon in the status bar at the bottomof your browser2 window whenever you enter any private information,including your password.
SwedishOm vi inte har detta tror jag inte att reformerna kan tränga igenom systemet ned till den enskilde anställde, som är längst ned i hierarkin.
If we do not have this, I do not believe it will be possible for the reforms to percolate through the system and down to the individual employee, lowest in the hierarchy.