"lärosäte" English translation

SV

"lärosäte" in English

SV lärosäte
volume_up
{neuter}

1. general

lärosäte (also: skola, samskola, fakultet, skolan)
volume_up
school {noun}
Samtliga doktorander inom forskarskolan antas och examineras på respektive institution (på LiU eller annat lärosäte).
All students participating in the School are registered at and examined by their respective university departments.

2. education

lärosäte
lärosäte
lärosäte
Detta är ett distinkt och fruktansvärt förnekande av ett lärosäte. Och detta gäller alla universitet i Europa, inte bara de berömda universiteten i Storbritannien.
That is a distinct and very terrible denial of a seat of learning - and I make that remark for all the universities of Europe and not just those famous ones in Britain.

Synonyms (Swedish) for "lärosäte":

lärosäte
Swedish

Context sentences for "lärosäte" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEfter en fyraårig grundutbildning läste hon vid samma lärosäte vidare till lärare.
After four years and graduation, she continued with teacher studies at the same university.
SwedishÄr du intresserad av att etablera ett nytt samarbete med ett europeiskt lärosäte inom ramen för Erasmus-programmet?
Are you interested in establishing a new cooperation within the framework of the Erasmus programme?
SwedishHon hade planer på att slutföra utbildningen på ett lärosäte i södra Sverige, och tänkte bara ge LTU ett par år.
She had plans to complete the education at a university in southern Sweden, and thought only give LTU a few years.
SwedishDärvid ska en extern opponent medverka som antingen hämtats från ett annat lärosäte eller en annan institution.
On this occasion, an external examiner from another higher education institute or another department should take part.
SwedishLuleå tekniska universitet arrangerar som enda svenska lärosäte regelbundet träffar, från Kiruna i norr till Malmö i söder, för våra alumner.
Luleå University of Technology organizes the only Swedish university regularly hits, from Kiruna in the north to Malmö in the south, for our alumni.
SwedishDu bör därför höra av dig till en kontaktperson på det lärosäte du önskar besöka och diskutera upplägget för ditt besök; tidpunkten och innehållet.
You should liaise with a contact person at the institution that you would like to visit and discuss a plan for your visit; duration and content.
SwedishOm du har läst kurser vid ett annat svenskt lärosäte och vill att dessa ska ingå i examensbeviset ska du skicka in ett studieintyg på de kurserna.
If you have completed courses at other Swedish universities and want them included in your degree certificate you need to include a certificate from that university.
SwedishDet har nu gått ca 1.5 år sedan LTU som enda lärosäte fick strategiska medel inom området hållbar användning av naturresurser – gruv och mineral.
It has now been 18 months since LTU as the only university in Sweden obtained strategic funding within the area sustainable use of natural resources – mining and minerals.
SwedishDetta är ett distinkt och fruktansvärt förnekande av ett lärosäte. Och detta gäller alla universitet i Europa, inte bara de berömda universiteten i Storbritannien.
That is a distinct and very terrible denial of a seat of learning - and I make that remark for all the universities of Europe and not just those famous ones in Britain.
SwedishAnsökningar som avser deltagande i konferenser, kurser, seminarier eller workshops ges lägre prioritet än ansökningar som avser aktivt deltagande i det löpande arbetet vid mottagande lärosäte.
Applications for study visits or work shadowing are given a higher priority compared to applications for courses, conferences, seminars and work shops.