"läsa upp" English translation


Did you mean: låsa upp
SV

"läsa upp" in English

SV läsa upp
volume_up
[läste upp|har läst upp] {verb}

läsa upp (also: tolka, säga, läsa, stå)
Låt mig särskilt läsa upp hur balanserade vi har försökt att vara i betänkandet.
Let me read, in particular, how balanced we have attempted to be with this report.
Jag skulle vilja läsa upp en del av brevet från luftfartsmyndigheten för er:
I should like to read to you part of the letter from the airport authority:
Jag skulle vilja läsa upp mitt uttalande från förmiddagens diskussion för er.
I should like to re-read the statement I made at this debate this morning.
läsa upp
(Talmannen bad talaren läsa upp hela texten i ändringsförslaget.)
(The President asked the speaker to read out the whole text of the amendment)
Jag ställer nu frågan till kammaren om jag skall läsa upp de aktuella skrivelserna.
I now put to the House my proposal to read out the letters in question.
Därför tycker jag inte att det är nödvändigt att läsa upp resultatet av varenda omröstning.
I therefore think that to read out the result of every vote is not necessary.

Synonyms (Swedish) for "läsa upp":

läsa upp
Swedish

Similar translations for "läsa upp" in English

läsa verb
upp adverb
English
upp verb
English
upp preposition
English
låsa verb

Context sentences for "läsa upp" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag föreslår att vi röstar om det i stället för att läsa upp den varje gång.
I propose that we vote on that rather than reading it out every single time.
SwedishNågra ledamöter har för vana att inte läsa upp siffran vid omröstningar med namnupprop.
Some Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
SwedishI detta sammanhang har jag skrivit en dikt som jag vill läsa upp för er.
In this context I have composed a poem which I should like to share with you.
SwedishSom vi kom överens om skall jag nu läsa upp resultatet av valet av ombudsman.
I shall now announce the result of the ballot for the election of the Ombudsman, as agreed.
SwedishJag kommer nu att läsa upp omröstningsresultatet.
Ladies and gentlemen, I shall now announce the outcome of the vote.
Swedish   –Fru Beer, vill ni vara vänlig att läsa upp texten i ändringsförslaget?
   Mrs Beer, please could you present the text of the amendment?
SwedishJag skulle kunna läsa upp de olika förslagen, men avstår för att inte dra ut på tiden.
To save time, I shall refrain from reading out these elements.
SwedishJag kanske helt enkelt skall läsa upp det på engelska, efter ” demographic situation ”, står det:
The amendments relate to the same words, Mr Désir, ‘ new initiative’ and ‘ initiative’.
SwedishJag kommer att läsa upp förslaget till förklaring om dialog mellan kommissionen och trossamfunden.
The following amendments are acceptable in part or in principle: 4, 10, 12, 23, 27 and 39.
Swedish– Fru Beer, vill ni vara vänlig att läsa upp texten i ändringsförslaget?
If it were to occur at all, it would be in the justification, but that is not what we are dealing with.
SwedishDet är därför mitt svar är ganska generellt politiskt och jag skulle vilja läsa upp mitt svar officiellt.
I should therefore like to know what planning will take place in future.
SwedishOm ni inte vill att jag ska läsa upp detta för er ska jag inte göra det, men det är onekligen bra att vara säker.
If you do not wish me to tell you I will not, but it is, clearly, good to be certain.
SwedishFör allas bästa kommer jag att läsa upp talarlistan.
So that there are no doubts, I will now tell you the order in which you will take the floor.
SwedishJag ber er, ärade ledamöter, att även om ni har viktiga citat att läsa upp, var också noga med tiden.
I would ask you, please, although you have such important points to make, to be careful with the time.
SwedishVi kan inte nöja oss med att läsa upp gamla trollformler.
We cannot go on trotting out the same old formulae.
SwedishI denna oundvikliga situation kan jag bara läsa upp manuskriptet på kommissionsledamot Byrnes vägnar.
In these unavoidable circumstances I am only in a position to deliver Commissioner Byrne's script on his behalf.
SwedishJag uppmanar kommissionsledamoten att rycka upp sig, strama upp sig, läsa om sin OAV-rapport och visa resultat.
I urge you, Commissioner, to sharpen up your act, stiffen your backbone, reread your FVO report and deliver.
SwedishSkulle ni kunna läsa upp numren, ordförande?
Could you please call out the numbers, Mr President?
SwedishJag kommer att läsa upp Tobias Pflügers anförande. ”Vi har tråkigt nog inte haft någon debatt om hjälpen till irakiska flyktingar förrän i dag.
'Sadly, not until today have we held a debate on assistance for the Iraqi refugees.
SwedishDe nya ledamöterna får slå upp och läsa.
The new Members of this House will have to look it up.