"låsning" English translation


Did you mean: läsning
SV

"låsning" in English

volume_up
låsning {comm. gen.}

SV låsning
volume_up
{common gender}

låsning (also: tur, trängsel, press, störning)
volume_up
jam {noun}
låsning (also: spärr, tillslutning)

Context sentences for "låsning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI varje fall installeras parallellt en låsning av systemet.
In any event, a deadlock is being imposed on the system at the same time.
SwedishTyvärr uppstod det omedelbart därefter återigen en låsning, och hittills har man inte kunnat finna någon lösning.
However, immediately afterwards, this question unfortunately erupted again and no solution has been found.
SwedishDet säger jag öppet och upprepar inför er, och denna låsning måste övervinnas.
This situation, I have said this publicly and I repeat it to you now, is deeply regrettable, and this obstacle must be overcome.
SwedishDet råder en total låsning.
SwedishJu modigare vi besvarar dessa frågor, desto större är våra chanser att finna en god lösning på den låsning som vi nu befinner oss i.
And the more courageously we respond to these issues, the greater our chances will be of finding a good solution to the bind in which we find ourselves.
SwedishRådet måste finna en lösning på sin interna låsning, annars kommer vi inte att kunna skapa en trygg sjöfartssektor för EU-medborgarna.
The Council must find a solution to their internal stalemate or else we will not be able to deliver a safer Maritime sector to the citizens of the EU.
SwedishMan har redan missat två tidsfrister, och det finns en faktisk risk för en låsning om de initiativ som vi har kanaliserat genom er inte blir av.
Two deadlines have been missed already, and there is a real risk of deadlock if the efforts which we have channelled through you come to nothing.
SwedishLåt mig dock understryka att jag tror att det krävs innovativa idéer för att bryta den låsning i konflikten jag har försökt beskriva i mitt svar.
However, let me stress that I believe there is a need for innovative ideas to break the deadlock in the conflict which I have tried to describe in my answer.
SwedishJu modigare vi besvarar dessa frågor, desto större är våra chanser att finna en god lösning på den låsning som vi nu befinner oss i.
If we have therefore found ourselves in a crisis, then I propose that we do not resolve it with some minor corrections, but rather that we focus back on the fundamental issues.
SwedishEtt långsiktigt ramverk är viktigt, men en sjuårig låsning med rigida budgettak, både totalt och sektorsvis, är en orimlig modell i dagens snabbt föränderliga värld.
A long-term framework is important, but a seven-year freeze with rigid budget ceilings both overall and by sector is an unreasonable model in today's rapidly changing world.
SwedishHan talade om för mig att 6-7 av de 30 miljarder euro som efter en inledande låsning tilldelats hade nått den avsedda destinationen.
To continue, the President's response was quite positive: he told me that, after an initial freeze, some EUR 6 to 7 billion of the EUR 30 billion allocated had reached the intended destination.