"låta arbeta" English translation

SV

"låta arbeta" in English

EN
SV

låta arbeta {verb}

volume_up
låta arbeta (also: rida in, dressera, utsuga, räkna)

Similar translations for "låta arbeta" in English

låta verb
arbeta verb

Context sentences for "låta arbeta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishRegeringar måste låta människor arbeta de timmar de väljer och behålla den flexibilitet de behöver.
We cannot allow recovery to be a fig leaf for governments reluctant to reform.
SwedishJag instämmer helt med föredraganden, Michael Cashman, att vi måste låta byrån börja arbeta nu.
I fully agree with the rapporteur, Mr Cashman, that we have to let the Agency start working now.
SwedishDärför bör vi låta människorna rösta och arbeta för att se till att det hålls folkomröstningar i alla länderna.
We should therefore let people themselves vote and make an effort to ensure that referendums are held in every country.
SwedishDärför bör vi låta människorna rösta och arbeta för att se till att det hålls folkomröstningar i alla länderna.
We should regard the European Constitutional Treaty as being, above all, a great chance to construct a shared European identity.
SwedishJag ber föredraganden låta oss arbeta vidare med frågorna i denna anda tillsammans med utskottet för konstitutionella frågor.
My request to the rapporteur is that, in future, we should carry on working on this issue with the Committee on Constitutional Affairs, and keep this in mind when we do so.
SwedishFör att vara exakt beslöt man vid trepartsmötet att låta lärarna fortsätta att arbeta enligt avtal om tillsvidareanställning utan att behöva delta i anbudsinfordran.
In detail, the trialogue agreed to allow the language teachers to continue working under contracts of indefinite duration without having to participate in the call for tender.
SwedishFör det första kunde de medlemsstater - särskilt de som redan hade nått en budgetjämvikt eller ett budgetöverskott - låta de automatiska stabilisatorerna arbeta för att lindra de negativa effekterna.
First, Member States had scope to let the automatic stabilisers operate so as to cushion the negative shock, especially those countries which had already achieved a budget balance or surplus.