"låta bero" English translation

SV

"låta bero" in English

EN

SV låta bero
volume_up
{verb}

låta bero (also: upphöra, skicka, släppa, anta)

Similar translations for "låta bero" in English

låta verb
bero verb

Context sentences for "låta bero" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHittills har detta verkligen varit fallet och jag avser inte att låta ärendet bero därmed.
So far that has certainly been the case and I do not intend the matter to rest there.
SwedishVi borde låta saken bero vid det och enligt min mening förlänga regleringen på obestämd tid.
We should leave the arrangements as they are and in my opinion prolong them indefinitely.
SwedishJag hoppas att vi därmed kan låta saken bero för i kväll.
I hope that we can let the matter rest there this evening.
SwedishEller skall vi låta allt det bero på konventet?
Or are we going to leave that all up to the Convention?
SwedishHerr Valverde López, kan vi låta det bero härmed?
I do not want to discuss what happened any further.
SwedishHerr Valverde López, kan vi låta det bero härmed?
Mr Valverde López, can we leave it at that?
SwedishKan man inte helt enkelt låta saken bero?
Can we not simply leave things as they are?
SwedishJag själv skulle inte låta saken bero.
I would not myself like to leave it at that.
SwedishVi kan inte låta saker och ting bero.
SwedishDen enklaste lösningen skulle ha varit att säga att vi bara skall tillämpa budgetförordningen, stänga dörren och låta saken bero.
The easiest solution would have been to say that we shall just apply the financial regulation, then close the door and that would be the end of it.
SwedishNär jag trots allt detta väljer att rösta för ansvarsfrihet, så beror det på att jag inte har velat låta det hela bero på det scenario jag inledningsvis beskrev.
If I am voting for discharge despite all that, it is because I did not want to risk the scenario I described at the beginning.
SwedishEnligt den information jag har fått kommer detta rättsfall mycket snart att läggas fram för EG-domstolen, därför måste jag det låta bero vid detta svar.
According to my information, this legal case will in fact very soon be brought before the European Court of Justice, which is why this is all I can say by way of an answer.
SwedishJag anser att den bästa lösningen är att låta tiden bero, och att vi försöker övertyga rådet om att ta hänsyn till den ståndpunkt som i dag har uttryckts av parlamentet.
I believe that the best solution would be to take some time and for us to attempt to convince the Council to accommodate the opinion expressed today by Parliament.
SwedishVi kanske kan låta saken bero.
Once such a clear ruling has been delivered, there will, without doubt, be further deliberations as to whether this list needs to be revised, and perhaps we can leave the matter there.
SwedishAtt låta saken bero eller att tala förstånd hjälper varken farmarna eller dem i Zimbabwe som i hundratusental är hänvisade till en fungerande infrastruktur på farmerna.
Standing by and letting it happen or talking up the situation helps neither the farmers nor the hundreds of thousands in Zimbabwe who are dependent on the farms for a functioning infrastructure.