"lösa ut" English translation

SV

"lösa ut" in English

SV lösa ut
volume_up
{verb}

Similar translations for "lösa ut" in English

lösa verb
ut adjective
English
ut adverb
ut- adjective
English
UT noun
English

Context sentences for "lösa ut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag förespråkar inte att man ger stora penningbelopp för att lösa ut ineffektiva bolag.
I am not in favour of giving large amounts of money to bail out inefficient companies.
SwedishNär allt kommer omkring var det medlemsstaterna som fick lösa ut bankerna.
After all, they are the ones who have had to bail out the banks.
SwedishMånga menar att ett nytt mål 2-program, hur det än skulle se ut, skulle lösa deras problem.
Many people believe that a new Objective 2, whatever it looked like, could solve their problems.
SwedishDet visar sig att när allt går snett vill ingen lösa ut dig.
It turns out that, when all turns sour, no one will bail you out.
SwedishSolidaritet får inte innebära att de regeringar som har genomgått den hårda reformprocessen nu måste lösa ut dem som inte har gjort det.
Solidarity cannot mean those governments who have gone through the tough process of reform now having to bail out those who have not.
SwedishOm jag vill lösa ut UCITS i ett annat land får det inte vara så att jag hamnar i ett sämre läge än om jag skulle göra det i mitt hemland.
It cannot be that if I want to take out UCITS in another country, I will end up in a worse situation than if I did it in my own country.
SwedishAnser någon att övriga medlemsstater är i stånd att lösa ut dessa länder och att dessutom finansiera en ökning av EU-budgeten?
Does anybody think that the rest of the Member States are in a position to bail out these countries and, additionally, to finance an increase in the EU budget?
SwedishVarför skulle vi då lösa ut de flygbolag som liksom Sabena och Aer Lingus har för stor kapacitet, för många linjer, för få passagerare och för stor nationell stolthet?
Why should we therefore bail out the Sabenas and the Aer Linguses with their overcapacity, with too many routes, too few passengers and too much state pride?
SwedishDe som lånar ut pengar till regeringar på en sådan lista skulle utsätta sig själva för skuldrisken och skulle inte ha möjlighet att be världssamfundet att lösa ut dem.
Those who do lend money to governments on such a list would be exposing themselves to the risk of debt and would be unable to ask the international community to bail them out.
SwedishOm EU:s lufttrafikföretag ska kunna dra nytta av detta måste vi i de framtida diskussionerna ta upp misslyckandet med att fullt ut lösa frågorna om utländskt ägande och kontroll (cabotage).
The failure to resolve fully issues of foreign ownership and control (cabotage) must be addressed in future discussions if European carriers are to truly benefit.
SwedishNu när våra skattepengar används för att lösa ut banker och bankdirektörer är nästa stora utmaning för EU att få ett slut på skatteparadisen inom en överskådlig framtid.
When the money from our taxes is ending up being used to bail out banks and bankers, the end of tax havens is the real test of courage that is being set for Europe in the near future.
SwedishDet är till och med så att många kommuner i dag har så dålig ekonomi att de inte har råd att använda EU: s stöd, de har helt enkelt inte råd att lösa ut det.
It is also true to say that many municipalities are currently in such a bad state financially that they do not have the means to use EU aid, they quite simply do not have the means to get hold of it.
SwedishJag skulle vilja ställa följande fråga till Guy Verhofstadt: förespråkar ni att länder som inte ingår i euroområdet ska lösa ut länder som ingår i euroområdet?
Mr President, I would like to ask Mr Verhofstadt this question: are you advocating that countries which are not in the eurozone should bail out countries which are in the eurozone?
SwedishJag vill mycket kort ännu en gång påminna alla om hur snabbt - ibland praktiskt taget över natten - som vi bestämde oss för att lösa ut EU:s banker när de var i svårigheter.
Mr President, I would like to remind everyone briefly once again of how quickly - sometimes practically overnight - we decided to bail out Europe's banks when they were in trouble.