"landsflykt" English translation

SV

"landsflykt" in English

volume_up
landsflykt {comm. gen.}
EN

SV landsflykt
volume_up
{common gender}

I dagarna är det 25 år sedan jag besökte dig i en lägenhet i Paris, där du befann dig i landsflykt.
Around this time, twenty five years ago, I visited you at a flat in Paris, where you were in exile.
De gick i landsflykt för allas vår skull, led för oss alla, och vi ska alla bära dem med oss i minnet under åren och årtiondena.
They went into exile for all of us, suffered for all of us, thus to be borne in remembrance for all of us over the years and the decades.
För vissa blir drömmen verklighet, men för andra blir tiden i landsflykt så lång att det inte är realistiskt att återvända.
For some, this becomes a reality but, for others, the period in exile proves to be so long that returning home is unrealistic.

Synonyms (Swedish) for "landsflykt":

landsflykt
Swedish

Context sentences for "landsflykt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÄr det rimligt att man orsakar tusentals människors död och driver 200 000 människor i landsflykt enbart på grund av en misstanke om skuld?
Is it reasonable to kill thousands of people and turn 200,000 people into refugees based on a mere suspicion of guilt?
SwedishI dag säger man att beskjutningen av civilbefolkningen har kostat mer än tre tusen människor livet och tvingat två hundra tusen människor i landsflykt.
Today, we hear of the civilian population being shelled, which has caused over 3,000 deaths and turned 200,000 people into refugees.
SwedishFör det femte: Att regimen offentligt medger att alla kubaner som lever i landsflykt har rätt att delta i Kubas kulturella, ekonomiska, politiska och sociala liv.
Five: publicly accept that all Cubans living in the diaspora have the right to take part in Cuba's cultural, economic, political and social life.