"larm" English translation

SV

"larm" in English

SV larm
volume_up
{neuter}

larm (also: flyglarm, larmberedskap)
volume_up
alert {noun}
Vi vet inte hur den reagerar på dessa larm.
We do not know how they respond to these alerts.
Larmet avblåstes sedan, men det föreligger fortfarande tvivel om denna incidents sanna natur och orsakerna till detta mycket ovanliga larm.
The alert was subsequently called off, but doubts persist as to the true nature of the incident and the reasons for this highly unusual alert.
They triggered the alert.
larm (also: raseri, gormande, skrävel)
larm (also: liv, brådska, fläng, jäkt)
volume_up
bustle {noun}
I förra veckan var samma gator myllrande och levande, med en intensiv internationell handel, med trafikstockningar, affärer och kontor och det normala livets larm.
Last week those same streets were alive and buoyant with a massive international trade with traffic jams, shops and offices, and the bustle of normal life.
larm (also: oväsen, buller, brus)
volume_up
din {noun} (disturbing sound)
Vi har ännu ett år av detta larm framför oss.
We have another year of this din in store for us.
Enligt den officiella nederländska ordboken betyder buller: ett hårt, otrevligt ljud, inbegripet oväsen, larm, liv, brak och bråk.
According to the Dutch official dictionary, noise is defined as a harsh, unpleasant sound, including background noise, din, racket, roar and commotion.
volume_up
hullabaloo {noun} [coll.]
larm (also: rytande, vrål, dån, brus)
volume_up
roar {noun}
Enligt den officiella nederländska ordboken betyder buller: ett hårt, otrevligt ljud, inbegripet oväsen, larm, liv, brak och bråk.
According to the Dutch official dictionary, noise is defined as a harsh, unpleasant sound, including background noise, din, racket, roar and commotion.
larm (also: tumult)
larm (also: klang, skrammel)

Synonyms (Swedish) for "larm":

larm

Context sentences for "larm" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi slog larm om de protester som uttrycktes i många länder angående den här frågan.
We warned about the refusal expressed by numerous countries in this respect.
SwedishDe humanitära organisationer som arbetar i Sudan har slagit larm de senaste veckorna.
Alarm bells have been rung in recent weeks by humanitarian organisations working in Sudan.
SwedishDet slogs larm via parlamentet och den interna revisionen, men kommissionen agerade alltför sent.
This is a key factor in the future auditing of the European Development Fund.
SwedishDet är mer än någonsin nödvändigt att slå larm, ett " SOS demokrati" .
It is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a "democracy SOS' .
SwedishTill och med Abraham Burg, tidigare talman i Knesset, slog larm.
Even Mr Abraham Burg, a former President of the Knesset, raised the alarm.
SwedishDet är mer än någonsin nödvändigt att slå larm, ett " SOS demokrati ".
It is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a " democracy SOS '.
SwedishDet är inte bara fackliga organisationer utan det var även arbetsgivarna som slog larm.
It is not just the trade union associations, but it was also the employers who sounded the alarm.
SwedishVetenskapsmännen slår larm, eftersom kostnaderna exploderar och snart spränger alla gränser.
Scientists are sounding the alarm, because costs are exploding and will soon go off the chart.
SwedishLåt oss dra nytta av denna möjlighet att slå larm och få alla att bli mer medvetna om miljöskyddsfrågor.
Fires and floods have happened in the past and will always continue to happen.
SwedishVärldsbanken har redan slagit larm om faran för en humanitär kris.
The World Bank has already sounded the alarm bell about the dangers of a humanitarian crisis.
SwedishJag kan inte acceptera detta och jag, kära kollegor, slår larm.
I cannot stand by and let that happen and am now sounding the alarm, ladies and gentlemen.
SwedishPå sensommaren slogs det larm om en omedelbart förestående pandemi orsakad av H1N1-viruset (svininfluensa).
A warning was issued late last summer about an imminent swine flu (H1N1) pandemic.
SwedishVid flera tillfällen har det kommit larm om tuberkolosepidemier.
Hygiene is totally lacking and they have no access to medical care.
SwedishJag vill inte ha någon del i detta populistiska larm.
The promotion of transparency requires facts, rather than insinuation or obfuscation.
SwedishIcke-statliga organisationer har i flera år slagit larm om det våld som dessa grupper utsätts för.
For years, NGOs have been sounding the alarm about the violence committed against these groups.
SwedishForskarna har slagit larm under åratal.
(EL) Mr President, scientists have been sounding the alarm for years.
SwedishFör flera månader sedan slog Europaparlamentet larm om att biståndsorganisationerna vädjade om hjälp.
Months ago the European Parliament raised cries of alarm that the NGOs were calling for help.
SwedishDet är rätt och riktigt att tolka detta som en seger för alla dem som slog larm om denna fråga.
It is right and proper to interpret this as a victory for all those who raised the alarm on this matter.
SwedishDrift och underhåll av larm- och passersystem.
Alarm and Pass system Operation and maintenance of Alarm and Pass system.
SwedishSystemets snabbhet gör att många larm i dag enbart skickas ut via SIS, och inte längre via Interpol.
Indeed, owing to its speed, many alerts are now being sent only via the SIS and no longer via Interpol.

Other dictionary words