"leda bort" English translation

SV

"leda bort" in English

SV leda bort
volume_up
{verb}

leda bort (also: avleda, roa, leda, dirigera om)
Vi kan därför omöjligt leda bort pengar från programmen för fattigdomsutrotning, utan vi bör i stället skjuta till mer pengar.
Therefore, it is not acceptable that we divert money away from poverty eradication programmes; we should be adding more money.
Trots detta vill jag betona följande: Detta direktiv erbjuder inte någon rättslig grund, hur den än ser ut, för att gentemot någon medlemsstats vilja leda bort vatten från dess område.
I would still like to highlight this point though: this directive does not constitute any kind of legal basis for diverting water from a Member State's territory against its will.
leda bort (also: böja, kröka, formulera, avleda)
Det skulle vara att försvaga grunden för EU:s framtida konkurrenskraft och leda bort från ett framgångsrikt EU.
To do so would be to weaken the bases of the EU’s future competitiveness and to turn away from a Europe of excellence.
Det skulle vara att försvaga grunden för EU: s framtida konkurrenskraft och leda bort från ett framgångsrikt EU.
To do so would be to weaken the bases of the EU’ s future competitiveness and to turn away from a Europe of excellence.

Synonyms (Swedish) for "leda bort":

leda bort
Swedish

Context sentences for "leda bort" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUttalanden från sakkunniga får inte leda oss bort från denna väg.
Talk of expert groups must not be allowed to distract us from that.
SwedishVi kan inte låta detta leda bort gemenskapen från de överenskomna målen.
We cannot let this deflect the Community from agreed goals.
SwedishJag skulle vilja uppmana kommissionen att inte leda bort eller omplanera medel från befintliga hjälpprojekt i regionen.
If we may continue – 26 December 2004 was not the same last year, nor will it ever be again.
SwedishJag skall inte starta en diskussion om Eurostatfrågan här: det skulle leda oss långt bort från ämnet.
I shall not embark on a discussion of the Eurostat question here: that would lead us off on too much of a tangent.
SwedishJag skulle vilja uppmana kommissionen att inte leda bort eller omplanera medel från befintliga hjälpprojekt i regionen.
I would demand that the Commission does not redeploy or reprogramme funds from any existing aid projects within this region.
SwedishVi kan därför omöjligt leda bort pengar från programmen för fattigdomsutrotning, utan vi bör i stället skjuta till mer pengar.
As President of the South Asia Delegation, I would like to give my sincere condolences to all those affected by this tragedy.
SwedishJag vill leda parlamentets uppmärksamhet bort från hissar och tillbaka till vacciner som förhindrar dödsfall.
on behalf of the S&D Group. - Mr President, I would like to bring the House away from lifts and back to vaccines which prevent deaths.
SwedishAv den anledningen anser jag att kommissionens åtgärder bör, samtidigt som de inriktas på att bemästra krisen, leda bort från denna modell.
In this sense, I think that, while dealing with the crisis, the Commission's measures should look to find an alternative model.
SwedishAv den anledningen anser jag att kommissionens åtgärder bör, samtidigt som de inriktas på att bemästra krisen, leda bort från denna modell.
In this sense, I think that, while dealing with the crisis, the Commission' s measures should look to find an alternative model.
SwedishFör det andra kräver vi att man skall sluta med att leda bort biståndet, som tidigare gått till utvecklingsländerna, mot EU: s egna gränser, vilket har skett under de senaste åren.
Second, we demand an end to the practice of draining external assistance away from developing countries towards the EU's own borders in recent years.
SwedishTrots detta vill jag betona följande: Detta direktiv erbjuder inte någon rättslig grund, hur den än ser ut, för att gentemot någon medlemsstats vilja leda bort vatten från dess område.
I would still like to highlight this point though: this directive does not constitute any kind of legal basis for diverting water from a Member State's territory against its will.