"ledarskap" English translation

SV

"ledarskap" in English

SV ledarskap
volume_up
{neuter}

ledarskap (also: ledning)
I allt detta kommer Europas ledarskap - ert ledarskap - att vara avgörande.
In all this, Europe's leadership - your leadership - will be essential.
Ni kan vara ledare men detta ledarskap kräver eftergifter och samförstånd.
You can give the leadership but that leadership requires compromise and consensus.
Forskningsintresset inom Helix är ledarskap och hälsa, ur ett genusperspektiv.
Research areas in Helix are leadership and health, from a gender perspective.
ledarskap (also: anförande, högsta ledningen)
ledarskap

Synonyms (Swedish) for "ledarskap":

ledarskap
Swedish

Context sentences for "ledarskap" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn belöning för sitt hjältemodiga ledarskap...... av morgondagen, Matthew Kidman.
The award for the brightest leader...... of tomorrow, Matthew Kidman.
SwedishVisst, vi vill gärna ha med USA i båten, men här måste EU visa ledarskap.
Of course, we want the US on board, but the EU must take the lead here.
SwedishDet är viktigt att Europeiska unionen bör fortsätta att ge prov på ledarskap i denna fråga.
I believe the de Roo report is an important step forward in international climate policy.
SwedishEU kommer att sakna ledarskap så länge deras nationella ledare spelar för sin allmänhet.
The EU will be leaderless for as long as its national leaders play to their public galleries.
SwedishJag undrar om EU:s byrå för mänskliga rättigheter kan utöva detta ledarskap.
I wonder whether the EU Human Rights Agency will provide that.
SwedishLedarskap behövs på båda sidor, och det är ingen lätt sak.
The most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
SwedishUnder dessa omständigheter är det nödvändigt med ledarskap.
It does not help to develop a social and employment policy for our own time.
SwedishJag skulle vilja ta upp fyra aspekter i detta europeiska ledarskap.
I would like to look at four aspects of this European governance.
SwedishMen demokrati kräver mer än frånvaron av diskriminering: den kräver ledarskap.
Freedom from discrimination embodied in the Charter of Fundamental Rights is the cornerstone of democracy.
SwedishVi vill att de senaste dagarnas retorik skall motsvaras av ett verkligt ledarskap och av verklig handling.
There is a reason for this rebate existing, and it is as strong as it was in 1984.
SwedishVi har fortsatt att utöva vårt ledarskap och försökt att se till att Kyoto-protokollet träder i kraft.
We have continued our lead and sought to ensure that the Kyoto Protocol will take effect.
SwedishMen kommissionen har under ert ledarskap hållit fast kurs i riktning mot ett ännu större och mer enat EU.
In the face of these challenges, the Member States have not always responded with one voice.
SwedishDet vi nu diskuterar gäller allvarliga brister i ledarskap.
What we are dealing with here is grave failures of management.
SwedishDet är dags att våra stats- och regeringschefer visar prov på verklig framsynthet och ledarskap.
There is a real prospect now of a fresh start to that relationship, which is crucial for world security.
SwedishEtt sådant ledarskap ligger i vårt gemensamma europeiska intresse.
Like my group, I expect more democratisation as well.
SwedishKommissionen erkänner behovet av att utveckla ett starkare ledarskap i Europa inom området fysisk planering.
In this context the Commission welcomes Parliament's support for the knowledge-based approach.
SwedishFör det femte behöver vi mer ledarskap från kommissionen.
The same social model applies also to the Lisbon strategy.
SwedishHans auktoritära ledarskap övertogs sedan och förstärktes av efterträdare som var mycket mindre populära.
His authoritarian traits were later adopted, and reinforced, by successors who were far less popular.
SwedishEuropas ledarskap har inte klart formulerat någon vision.
The leaders of Europe have not formulated a clear vision.
SwedishEmellertid måste det vara rätt slags ledarskap och det måste vara rätt slags framtid.
Finally, Mr Blair, may I thank you for staying to listen to the debate here today, which you so rarely do in Westminster.