"lokal" English translation

SV

"lokal" in English

volume_up
lokal {comm. gen.}
EN

SV lokal
volume_up
{common gender}

lokal (also: uppgift, anställning, tjänst, hem)
volume_up
place {noun}
Place: Visionen, B-building.
Det är viktigt att det sker ett fortlöpande arbete både lokalt och nationellt.
It is important that continuous work takes place both locally and nationally.
Matikainen-Kallström har ställt en fråga om den lokala lagstiftningen och om lokalnätet.
How can we guarantee that the liberalisation of the last mile will take place?

Synonyms (Swedish) for "lokal":

lokal
Swedish

Context sentences for "lokal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBehövs informationen i medlemsstaterna och på lokal nivå snarare än i Bryssel?
Is information needed in the Member States and locally rather than in Brussels?
SwedishBehövs informationen i medlemsstaterna och på lokal nivå snarare än i Bryssel?
Is the average European citizen in need of extra information about the European Union?
SwedishHär definieras åtkomstalternativ för administrationen av en lokal databas i Adabas-format.
Access options are defined here for administering a database in Adabas format.
SwedishMetoden är viktig eftersom den ger produktionen en lokal förankring.
So this method is important because it anchors the production to the territory.
SwedishAnge sökord Välj sökområde Sök på LiU.se Sök en anställd Sök en lokal
Enter search string Select search area Search LiU.se Find an employee Find a location
SwedishJag kom in i en lokal med 1 000 personer men med ytterst få kvinnor.
I entered a room where there were thousands of people, but only a few women.
SwedishOlika system har nu införts på lokal och nationell nivå, men de är inte kompatibla.
It is just a question of how we can minimise the bother they cause and the costs that result.
SwedishFör information om upplåning i lokal valuta -  Emerging Markets
For information about funding in emerging markets, please refer to Emerging Markets
SwedishAnge sökord Välj sökområde Sök på LiU.se Sök på FunMat Sök en anställd Sök en lokal
Enter search string Select search area Search LiU.se Search FunMat Find an employee Find a location
SwedishJag anser också att alltför lite uppmärksamhet ägnas åt handelsmöjligheterna på lokal nivå.
I also think that too little attention is being paid to the trade options at regional level.
Swedish

Linköpings universitet Schema, Lokal och AV-stöd, SAL 581 83 Linköping

Linköpings universitet Schema, Lokal och AV-stöd, SAL SE-581 83 Linköping Sweden

 

SwedishJag måste upprepa hur utomordentligt viktigt det är med regionalt samarbete liksom projekt på lokal nivå.
Good neighbourhood means enhanced mutual security for the neighbours concerned.
SwedishBioenergins fördelar är att den är förnybar, ren, lokal och att den skapar sysselsättning.
The benefits of bioenergy are that it is renewable, clean, localised, and it provides employment.
SwedishDen är till och med så god att den kan finansieras på en mängd andra sätt genom bland annat lokal sponsring.
Firstly, the financial perspective for 2007-2013 must be debated in its entirety.
SwedishI så fall är det en lokal fråga, och jag överlämnar beslutet till er lokala ordförande.
In which case, it's a branch matter, and I can leave any decision in the hands of your branch president.
SwedishVid lansering är det risk för lokal intryckning av liven i stålbalkarna.
However, there was a demand for new specimen designs to enable testing of the extra high strength steel.
SwedishBarnen tvingades flytta till en annan tillfällig lokal.
As a result, the children had to be moved to other, temporary premises.
SwedishFör att inte förhöra dem i en lokal där alla går igenom.
They should not be cross-examining these people in a room which is a general thoroughfare.
SwedishÅtgärdsprogrammet stöder och kompletterar de ansträngningar som görs på nationell, regional och lokal nivå.
Given the circumstances of the last three years, that was an extraordinarily low figure.
SwedishEndast utgivaren och inte investeraren medgavs den fördel som lokal förankring innebär.
Issuers were allowed to have recourse to the courts in their own countries, an advantage denied to investors.