"luckra" English translation

SV

"luckra" in English

SV luckra
volume_up
{verb}

Vi kan inte luckra upp de säkra, stabila och tydliga ramar som håller på att inrättas.
We cannot loosen the certain, stable and clear framework that is being established.

Context sentences for "luckra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna tillnärmning får inte tillåtas att luckra upp principen om relativ stabilitet.
This rapprochement must not be allowed to erode the principle of relative stability.
SwedishDet vill PPE-gruppen korrigera och luckra upp genom ändringsförslag.
The Group of the European People's Party wishes to introduce amendments to give the proposals a much needed boost.
SwedishDe säger att EU håller på att luckra upp kvinnornas rättigheter och att EU inte gör någonting för att hjälpa kvinnorna.
They say that Europe is unravelling women’s rights and that Europe does nothing to help women.
SwedishVi bör ha som mål att luckra upp viseringskraven.
We should aim to relax visa restrictions.
SwedishDen dag man börjar att luckra upp någon av de tolv punkter som vi har slagit fast i Peking har man också börjat bryta sönder hela Pekingdokumentet.
As soon as you begin to unpick any of the twelve points we laid down in Beijing, you have also begun to dismember the whole of the Beijing document.
SwedishSå snart man på allvar börjar diskutera möjligheten att luckra upp embargot, ställer de kubanska myndigheterna till med en provokation för att torpedera en sådan utveckling.
As soon as serious discussions take place on a possible relaxation of the embargo, the Cuban authorities engineer a provocation to scupper such developments.
SwedishVilka särskilda åtaganden kommer att växa fram till följd av paktens förebyggande bestämmelser som i viss mån utgör ett förhandlingsargument för att luckra upp reglerna på andra områden?
What specific commitments will arise from the preventive provisions of the Pact, which are to some extent a bargaining chip for the relaxation of rules in other areas?
SwedishVi svenska liberaler, och en stor del av den liberala gruppen i övrigt, kommer att rösta emot alla försök att luckra upp den strikta och tydliga narkotikapolitiken.
We Swedish Liberals, and a large proportion of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party in general, will vote against all attempts to relax the strict and clear policy on drugs.