"mästrande" English translation

SV

"mästrande" in English

SV mästrande
volume_up
{adjective}

Context sentences for "mästrande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är inte mästrande som behövs utan motiverad kritik.
It is not didacticism that is needed, but justified criticism.
SwedishDet handlar inte om vårt mästrande förkunnande av saker som befolkningen i stort inte stöder.
This is not about our didactic proclamation from on high of things that the population at large do not support.
SwedishEuropeiska unionen bör inte spela en mästrande roll utan skulle höja sig ett steg om den intog en mer konstruktiv ställning.
The European Union must not adopt a didactic stance, and would do itself credit by adopting a more constructive one.
SwedishSå låt mig säga att vi förvisso måste tala om demokratins tillstånd i Ryssland, men vi kan inte tala nedlåtande och mästrande till landet.
So let me say that we must indeed talk about the state of democracy in Russia, but we cannot talk down to that country in a lofty and schoolmasterly way.
SwedishMen det får inte hindra oss från att ta upp mänskliga rättigheter och diskutera dem ingående, om än inte nödvändigtvis i en mästrande ton, som om vi vet svaren på allt.
That, however, must not prevent us from raising the question of human rights and discussing it in great depth, though not necessarily in the tone of schoolmasters or schoolmistresses who know it all.