SV mörk
volume_up
{adjective}

1. general

mörk (also: ond, dunkel, dyster, hemlig)
volume_up
dark {adj.}
I kvantmekaniken finns mörk energi och mörk materia.
So, in quantum mechanics, of course, you have dark energy and dark matter.
På grund av situationen i Österrike är denna dag en mörk dag för Europa.
Because of the situation in Austria, this is a dark day for Europe.
Den situation vi nu befinner oss i visar återigen klart hur mörk denna sida är.
A situation such as this again makes evident how dark this shadow is.
mörk (also: ond, hopplös, svart, hotfull)
volume_up
black {adj.}
Jefferson had a black mistress.
Även hissarna är mörka, med följden att vi måste ha elektriskt ljus även där.
Even when we get into the lifts they are black so we have to have the electric light on.
Vi kommer kanske inte att kontrolleras så ofta i framtiden, men fråga vem som helst med mörk hudfärg eller asiatiskt ursprung.
Perhaps we are not checked as often as we used to be, but try asking black people or people of Asian origin.
mörk (also: ledsen, dunkel, dyster, grå)
volume_up
gloomy {adj.}
Unicefs senaste siffror ger en mörk bild av situationen runt om i världen.
Recent UNICEF statistics paint a gloomy picture of world reality.
Detta må vara en mörk bild, men vi har anledning att hoppas!
I may paint a gloomy picture, but we do have reason for hope.
Tror vi att det är en mörk, dyster plats- -som inte har något att erbjuda?
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
mörk (also: dyster)
volume_up
sombre {adj.} [Brit.]
Vi tacklar denna fråga mot en ganska mörk bakgrund.
We tackle this against a rather sombre backdrop.
Om man bortser från det självbelåtna ryggdunkandet hos Europeiska unionens styrande organ, är bilden av kandidatländernas situation i Central- och Östeuropa ganska mörk.
Notwithstanding the self-congratulation of the European Union's governing bodies, a rather sombre picture emerges from the situation of the Central and Eastern European candidate countries.
(FR) Om man bortser från det självbelåtna ryggdunkandet hos Europeiska unionens styrande organ, är bilden av kandidatländernas situation i Central- och Östeuropa ganska mörk.
Notwithstanding the self-congratulation of the European Union's governing bodies, a rather sombre picture emerges from the situation of the Central and Eastern European candidate countries.
mörk (also: dyster, dimmig)
mörk (also: bred, dunkel, kraftig, intensiv)
volume_up
deep {adj.}
Offentligt deltagande stoppas alltför ofta undan i någon djup, mörk låda och glöms bekvämt bort.
Too often public participation is filed away in some deep, dark drawer and very conveniently ignored.
You have a deep voice.
mörk (also: olycklig, dålig, dyster, grå)
volume_up
dismal {adj.}
Det finns en biljettmaskin på en mycket mörk plats.
There is a ticket machine in a very dismal area.
mörk (also: tråkig, dyster, hemsk, trist)
volume_up
dreary {adj.}
mörk (also: tråkig, dum, dyster, svag)
volume_up
dull {adj.}
Hon har skänkt en del färg och charm till ett ganska tråkigt parlament med alla dessa män i mörka kostymer.
She has added some colour and charm to a fairly dull House when all the men are in dark suits.
Subprimekrisen har kastat en mörk skugga också över de europeiska bankerna.
- (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the grave spectre of the debacle resulting from the sub-prime loans also hangs over European banks.
mörk (also: grov, kraftig, tung, djup)
volume_up
heavy {adj.}
mörk (also: dyster, dimmig, immig)
volume_up
misty {adj.}
mörk (also: dunkel, oren, grumlig, oklar)
volume_up
muddy {adj.}
mörk (also: skum, oärlig, dåligt upplyst)
volume_up
murky {adj.}
mörk (also: dunkel, obemärkt, okänd, otydlig)
mörk (also: dyster)
volume_up
somber {adj.} [Amer.]
mörk (also: dyster, grå, butter, förbittrad)
volume_up
sullen {adj.}
mörk (also: dyster, nedstämd)
volume_up
sombrous {adj.}

2. poetic

mörk (also: svart)
volume_up
sable {adj.}

Synonyms (Swedish) for "mörk":

mörk

Context sentences for "mörk" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet gäller ju alltid i alla förhandlingar, men bilden ser inte så mörk ut.
This is the eternal truth of all negotiations but the picture has not been so bad.
SwedishFör några år sedan föll några nonchalanta flygbolag offer för en mörk serie av händelser.
A few years ago, certain negligent airlines were the victims of a series of disasters.
SwedishVisst ligger krisen och dess följdverkningar fortfarande som en mörk skugga över våra förbindelser.
The crisis and its implications continue, certainly, to overshadow our relations.
SwedishDet handlar, fru Cresson, om att det hänger en mörk skugga över de värdefulla program som är föremål för debatten i dag.
There is a shadow over these excellent programmes that we are discussing today, Mrs Cresson.
SwedishUnder augusti kastade sju stora olyckor en mörk skugga över den kommersiella flygtransportsektorn runtom i världen.
Any dialogue, which by definition is an exchange, must be made public for those who wish it to be.
SwedishJag tror att vi har en mörk framtid -
I think America has a sad future ahead of it.
SwedishSituationen är dock inte alltigenom mörk.
SwedishDet har nu gått ett år sedan Italien började planera oproportionerliga och chockerande åtgärder som färgats av mörk populism.
It has been one year now since Italy started devising disproportionate and shocking security measures tainted with brown populism.
SwedishI det verkliga livet skulle de flesta troligen tveka innan de gick in i en mörk byggnad med skylten "Gratis datorer!"
In the real world, most people would probably be a little suspicious about stepping into a shady-looking building with a sign that says "Free computers!" in flashing lights.
SwedishOm subsidiaritetsprincipen inte ens kan förmå EU att hålla tassarna borta från sportfisket i Stockholms skärgård, då är framtiden mörk för det europeiska projektet.
If the principle of subsidiarity cannot even enable the EU to keep its paws off recreational fishing in Stockholm's archipelago, then the future is bleak for the European project.
SwedishSamtidigt som det är riktigt att försöka stimulera till förbättringar, så vill jag också säga att i själva verket är situationen inte så mörk som den kanske kan verka vid ett hastigt påseende.
While it would appear correct to always strive to do better, I would also like to say that, in reality, the situation is not as negative as it might seem at first sight.
SwedishOm vi betalar ut pengar via byrån - kollegan Stenzel menade att summan skall minskas, vilket också stämmer - måste vi inse att den ekonomiska situationen fortfarande ser mycket, mycket mörk ut.
If we are to use the Agency to disburse funds - Mrs Stenzel thinks the amount should decrease, and she is right - we have to be aware that the economic situation continues to be very, very bleak.