"markera text" English translation

SV

"markera text" in English

SV

markera text {verb}

volume_up

Similar translations for "markera text" in English

markera verb
text noun
English
text- adjective
English

Context sentences for "markera text" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMarkera den text som står före ramen, inklusive ramen och den text som står efter ramen.
Select the text positioned in front of the frame, including the frame and after the frame.
SwedishMarkera en formaterad text eller ett formaterat stycke vars format du vill använda som formatmall.
In the document, select a formatted text or paragraph the format of which you want to adopt as a Style.
SwedishSmå bokstäver: markera text, välj Format / Tecken, klicka på fliken Teckeneffekt och välj effekten Gemener.
Select the text and choose Format - Character - Font Effects tab, and under Effects select Lowercase.
SwedishStora bokstäver: markera text, välj Format - Tecken, klicka på fliken Teckeneffekt och välj effekten Versaler.
Select the text and choose Format - Character - Font Effects tab, and under Effects select Capitals.
SwedishMarkera cellerna vars text du vill rotera.
Select the cells whose text you want to rotate.
SwedishMarkera sedan den text som ska kopieras i det andra dokumentet och dra den med musen till datafältet som du markerade i steg 1.
Then select in the other document the text to be copied and drag it into the data field selected in the first step.
SwedishMarkera inte fältet Endast text.
Swedish., dubbelklicka på " Gimmicks " i listan till höger i dialogrutan Makro, markera "AutoText " och klicka på Kör.
Choose Tools - Macro, double-click " Gimmicks " in the right list of the Macro dialog, select " AutoText " and then click Run.
SwedishMarkera text, tabell, objekt.
Swedishmarkera citerad text
SwedishDen här metoden har den fördelen att du kan markera en text innan du öppnar dialogrutan och då bara kontrollera stavningen i den här texten.
This method has the advantage that, before calling the dialog, you can select text and then check the spelling only in the text you have selected.