"markerad" English translation

SV

"markerad" in English

SV markerad
volume_up
{adjective}

markerad (also: tydlig, utpräglad, märkt)
volume_up
marked {adj.} (easily noticeable)
Om rutan Platshållaruttryck är markerad är den här funktionen inte tillgänglig.
If the Wildcard expression check box is marked, this function is not available.
Om rutan inte är markerad, integreras grafikobjektet i dokumentet.
If the box is not marked, the graphics are permanently integrated into the document.
Om den här rutan inte är markerad, exporteras hela sidan.
If this box is not marked, the whole of the current page will be exported.
markerad (also: tydlig, klar, bestämd, entydig)
markerad (also: frisk, skarp, fast, fräsch)
volume_up
crisp {adj.}
markerad (also: tydlig, utpräglad, klar, bestämd)

Synonyms (Swedish) for "markerad":

markerad

Context sentences for "markerad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm den här rutan är markerad skrivs bakgrunder som infogats i textdokument ut.
Mark this option to include inserted background objects in the printed document.
SwedishOm hela URL:en är markerad trycker du två gånger på Esc, i annat fall bara en gång.
Press twice the Escape key if the URL is highlighted or only once if it is not.
SwedishHär ändrar du lösenordet för en markerad användare för den här datakällan.
This is where you change the password of the selected user for this data source.
SwedishOm den inte är markerad gäller den nya sidformatmallen bara för den aktuella sidan.
If it doesn't have a check mark in it, then it will only apply to the current slide.
SwedishOm den här rutan är markerad tas hänsyn till kolumnhuvudena på tabellens första rad.
Mark this check box to have the column headers in the first row of a sheet included.
SwedishOm ingen text är markerad, infogas en styckebrytning och definieras som område.
If no text is selected, the section consists only of an empty paragraph.
SwedishKlicka på ett ledigt utrymme på sidan så att bilden inte längre är markerad.
Click in a free area of the page so that the picture is no longer selected.
SwedishOm rutan inte är markerad, kommer alla ändringar att visas oavsett vem som har gjort dem.
If you do not mark this check box, you will see all changes made by all authors.
SwedishOm rutan är markerad skrivs kontrollfält som infogats i textdokumentet ut.
Mark this option to also print the control the control fields of your text document.
SwedishOm den här rutan är markerad är menykommandona som kan ändra dokumentet inte aktiva.
If read-only is activated, menu commands that can modify the document are deactivated.
SwedishOm ingen text är markerad gäller teckensnittsnamnet för texten som matas in därefter.
If no text has been selected, the font name applies to the text subsequently entered.
SwedishSkapar länk till markerad text, ändrar befintlig länk eller infogar ny länk
Make link to highlighted text, change existing link(s), or insert new link
SwedishOm en länkad ram är markerad visas länkningarna med en linje på bildskärmen.
When a linked frame is selected, any existing links are indicated by a connecting line.
SwedishStäll muspekaren på linjallisten på den kolumnbredd som är markerad med en skiljelinje.
Place the cursor in the ruler bar on the column width which is indicated by a break.
SwedishOm denna kryssruta är markerad, får tabellstrukturen ändras av användaren.
Check this field to enable the user to manually change the table structure.
SwedishOm den här kryssrutan är markerad så visas de radslut som har infogats med Skift+Retur.
Select this option to display all line breaks inserted with the Shift+Enter shortcut.
SwedishHär finns kommandoknapparna som hör till kategorin som är markerad i listrutan Kategori.
Here you find the buttons that correspond to the area selected in the Area list box.
SwedishOm rutan Hoppa över tomma celler inte är markerad, tas alltså tomma rader med.
Unless the check box Skip empty cells is selected, empty cells will be taken into account.
SwedishOm formeln fortfarande är markerad när resultatet klistras in ersätter det formeln.
If the formula is still selected at the time of insertion, the result replaces the formula.
SwedishSom standard är alternativknappen "Nej, alla kunder kommer till företaget" markerad.
By default, the radio button 'No, all customers come to the business location' is selected.