"markerade" English translation

SV

"markerade" in English

EN

SV markerade
volume_up
{adjective}

markerade
volume_up
sharp {adj.} (distinct, clear-cut)

Synonyms (Swedish) for "markera":

markera

Context sentences for "markerade" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHär skapar du en ny mall som innehåller formateringen av det markerade objektet.
Click here to create a new style based on the formatting of a selected object.
SwedishDå kan du vara säker på att bara de raderna är markerade och att bara de raderas.
This ensures that only these rows are selected and only these are then deleted.
SwedishOm flera stycken är markerade gäller kommandot för samtliga markerade stycken.
If multiple paragraphs are selected, the command applies to all the paragraphs.
SwedishRaderna i det markerade området eller tabellen sorteras efter den aktuella nyckeln.
Sorts the columns in the table or selected area according to the current keys.
SwedishMed det här kommandot formaterar du om det markerade objektet med motsvarande format.
With this command the selected object is reformatted with the associated format.
SwedishOm du klickar här, visar dialogrutan alla egenskaper för det markerade objektet.
Click here to view in the dialog all the properties of the selected object.
SwedishDubbelklicka på motsvarande stapel (alla staplar med den här färgen är nu markerade).
Double-click on the corresponding bar (all bars of this color are now selected).
SwedishOm du väljer det här alternativet döljs formler och innehåll i de markerade cellerna.
Check this box to temporarily hide formulas and contents of the selected cells.
SwedishÖppna snabbmenyn över de markerade objekten och välj sedan kommandot Förbind.
Open the context menu for the selected object and select the Connect command.
SwedishDet aktuella stycket (eller alla markerade stycken) flyttas ett stycke nedåt.
The current paragraph (or any selected paragraph) will be moved one paragraph down.
SwedishOm rutan är tom, gäller funktionen inte för någon av de markerade cellerna.
If the box is not checked, the option does not apply to any of the selected cells.
SwedishMed den här funktionen ändrar du bredden på de markerade kolumnerna i tabellen.
Use this function to adjust the width of the selected column in the table.
SwedishOm du markerar den här rutan klistras allt innehåll från det markerade cellområdet in.
If you select this check box, all contents from the marked cell range are pasted.
SwedishMed detta kommando sänks den markerade texten, eller det ord där markören står, ned.
Lowers the selected text or word in which the cursor is currently positioned.
SwedishI det här kombinationsfältet väljer du linjens fäste till den markerade förklaringen.
In this combo box you select the extension of the line to the legend selected.
SwedishMed det här kommandot lägger du till det markerade ordet i en av användarordlistorna.
In this way you can place the marked word in one of the user-defined dictionaries.
SwedishAnge här önskad höjd för den aktuella tabellraden eller det markerade tabellområdet.
Enter the desired height for the current row in the table or the selected cell area.
SwedishMed hjälp av ikonerna där definierar du stil för den markerade linjens ändar.
Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.
SwedishDet här kommandot sparar det markerade grafikobjektet som kopia direkt i ditt dokument.
This inserts a copy of the selected graphic object directly into your document.
SwedishMed här undermenyerna kan du ställa in radhöjd och dölja eller visa markerade rader.
With this submenu you can set the row height and hide or show marked cells.