"markering" English translation

SV

"markering" in English

EN
EN

"marker" in Swedish

SV markering
volume_up
{proper noun}

volume_up
marker {noun}
En markering som enbart har en kontur och ingen fyllningsfärg visas.
It will become an empty outline of a marker.
Vi bör göra en markering om att utbildning är en mycket viktig del av Lissabonprocessen.
We should put down a marker; education and training are a vital part of the Lisbon process.
Då kommer betänkandet förhoppningsvis att antas, men vi har gjort en markering.
Hopefully then, the report will go through but we will have put down a marker.

Synonyms (Swedish) for "markering":

markering
Swedish

Synonyms (English) for "marker":

marker

Context sentences for "markering" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNu förväntar jag mig att vi i morgondagens omröstning gör en tydlig markering.
In that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
SwedishOm du tar bort en markering deaktiverar du samtidigt alla underordnade moduler.
If you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously.
SwedishDen markering som är synlig senast är innehållet i Selection Clipboards.
The last selection shown in each case is the content of the selection clipboard.
SwedishOm du bara vill exportera de markerade objekten, markerar du rutan Markering.
If you only want to export the selected objects, check the Selection box.
SwedishHär skapar du inmatningshjälp som du sedan har tillgång till vid markering av en cell.
Here you can create input helps that are then available to you when a cell is selected.
SwedishJag betraktar detta som tillräckligt blygsamt, och vi måste göra en tydlig markering här.
I regard that as modest enough, and we have to set down clear markers here.
SwedishOm du gör en markering här, visas avsändaren inte i mottagarfältet.
Click here, if you do not want to include the sender in the recipient field.
SwedishPå postens ställe i dokumentet visas då bara en smal grå markering.
You will now only see a thin gray mark in the document where the entry was.
SwedishOm du inte har gjort någon markering, markeras det sammanhängande dataområdet där markören står.
If nothing is selected, the data range adjoining the cursor will be selected.
SwedishMarkering av objekten i den ordning de skapades, från det sista till det första objektet.
Selecting objects in the order of creation, from last to first object.
SwedishVi måste försöka förbättra det under andra behandlingen, men här gör vi en politisk markering.
It will need to be improved at second reading, but it sends a clear political signal.
SwedishOm du inte har gjort någon markering är sidhuvudena för vänster och höger sida olika.
If you did not choose the setting, the headers will differentiate between left and right pages.
SwedishMarkera rutan Markering så att bara de markerade objekten exporteras.
Mark the Selection check box to export only the selected objects.
SwedishMarkera rutan Markering så att inte hela sidan exporteras, utan bara det markerade objektet.
Check the Selection check box to export only the select object to a file, not the entire page.
SwedishOm Markering inte är markerad exporteras hela dokumentsidan.
If Selection is not checked, the entire page of the document is exported.
SwedishOm du drar i en sådan markering med musen ändras objektets storlek.
If you grabbed such a marking with the mouse and drag it, you can alter the size of the object.
SwedishMarkering av objekten i den ordning de skapades, från det sista till det första objektet.
Individual objects are selected in the reverse order in which they were created, from last to first.
SwedishDet är en viktig politisk markering vi är med om att göra i dag.
It is an important political signal we are here today to send out.
SwedishOm du gör en markering här, visas de avsändarrader som börjar med " > " i mottagarfältet.
If you mark this option the sender rows starting with " > " will appear in the recipient field.
SwedishHär skulle Europa ha bort göra en markering, att spelreglerna gäller för alla, stora och små.
Europe should have given a sign here that the same rules of play apply to everybody, big or small.