SV marketing
volume_up
{only plural}

1. marketing

marketing
Under och efter produktionsarbetet saknas det i regel adekvat promotion och marketing budget.
During production and afterwards, an adequate promotion and marketing budget is generally lacking.
Vad direct marketing per e-post beträffar så är det alldeles uppenbart fråga om ett gränsöverskridande problem.
In the case of direct marketing by e-mail, this is clearly a matter with cross-border implications.
Detta skall emellertid ske på ett sätt som jag mer skulle kalla marketing, dvs. mer konsumentorienterat.
However, we need to adopt more of a marketing strategy, that is to say a strategy which aims to satisfy the consumer.

Synonyms (Swedish) for "marketing":

marketing

Synonyms (English) for "marketing":

marketing
market