"marknads-" English translation

SV

"marknads-" in English

volume_up
marknad {comm. gen.}

SV marknads-
volume_up
{adjective}

marknads- (also: handels-, lättsåld, säljbar)
marknads- (also: marknadsförings-)
En man bakom den udda marknads - föringen är direktör Denny Doyles.
' An architect of Sunset Farms ' unorthodox marketing strategy

Synonyms (Swedish) for "marknad":

marknad

Context sentences for "marknads-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFörordningarna bör i stället stimulera denna marknads utveckling.
On the contrary, they should stimulate its development.
SwedishFör det andra så vill jag påminna er om att kommissionen har försökt förbättra de internationella marknads- och miljöstandardena.
Secondly, I would like to remind you that the Commission has been seeking to improve international labour and environmental standards.
SwedishMed avseende på parlamentets befogenhet: all marknads- och prispolitik skall, det accepterar vi, fortsätta att omfatta obligatoriska utgifter.
As far as Parliament's powers are concerned, all spending on markets and prices policy must remain compulsory expenditure, we accept that.
SwedishVi har röstat mot ett antal ändringsförslag som skulle underminera den marknads- och företagsinriktade politik som vi anser att en reviderad Lissabonagenda borde förespråka.
The Council Presidency must not be distracted by calls for the preservation of the completely outdated ‘ European Social Model’.
SwedishDet behövs ett nytt institutionellt stöd för marknads- och demokratiska reformer, och detta är en uppgift för EU och de internationella finansinstituten.
In order to support this process, the Ukrainian people and their new government need to make clear declarations and demonstrate their determination and willingness to undergo sacrifices.
SwedishDet är inte en utökning av protektionistiska åtgärder som avgör framgången eller bristen på framgång hos europeiska audiovisuella produkter, utan deras marknads- och konkurrensförmåga.
The success, or lack of it, of European audio-visual productions is not determined by extending protectionist measures, but by the marketability and competitiveness of such productions.