"marknadsandel" English translation

SV

"marknadsandel" in English

SV marknadsandel
volume_up
{common gender}

marknadsandel
Att denna marknadsandel skulle minska är därför helt orealistiskt.
To talk of a decline in this market share is therefore totally unrealistic.
Företaget har alltså en betydande marknadsandel i ett tiotal stater.
A company will thus have a considerable market share in a group of ten countries.
Europas nuvarande marknadsandel på 25 procent ligger under förväntningarna.
Europe's current market share of 25% is below expectations.

Context sentences for "marknadsandel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet skulle däremot bara ha fått en marknadsandel på ungefär 30 procent av EU-marknaden.
But it would only have represented about 30% of the EU market.
SwedishBiltillverkarna har när det gäller reservdelar för närvarande en marknadsandel på 88 %!
Car manufacturers currently control 88 % of the spares market!
SwedishDet som krävs är en omfattande marknadsandel med hjälp av ett europeiskt ramdirektiv.
What is needed is for broad market penetration to be brought about by a European framework directive.
SwedishOch det är inte som om dessa länder har en stor marknadsandel.
It is not as if these countries have a big share of the market.
SwedishExempelvis låg järnvägarnas marknadsandel av godstransporterna år 1970 på 21 procent, och nu är den enbart 8,5 procent.
For example, in 1970, the railways' share of the freight traffic market was 21%, compared with just 8.5% now.
SwedishExempelvis låg järnvägarnas marknadsandel av godstransporterna år 1970 på 21 procent, och nu är den enbart 8,5 procent.
For example, in 1970, the railways'share of the freight traffic market was 21 %, compared with just 8.5 % now.
SwedishTill följd av detta kan de inte lägga kostnaderna på konsumenterna utan att riskera att förlora en stor marknadsandel.
As a result, they cannot pass on the cost to the consumer without the risk of losing a large part of the market.
SwedishVilken marknadsandel har värderingsinstituten (dvs.
What are the market shares of the rating agencies (i.e. which are the credit rating agencies and what percentage of the market do they represent)?
SwedishEftersom drogmarknaden i hans område är laglig så finns det inte någon anledning för honom att försöka vinna en marknadsandel med olagliga medel.
As the drugs market in his area is legal, there is no need for him to go chasing a share of the market illegally.
SwedishDet handlar om huruvida den fria marknaden även i framtiden när det gäller reservdelar kommer att kunna hävda en marknadsandel på 12 % eller inte.
The question is whether or not the free market will in future be able to maintain a 12 % share of the spares business.
SwedishDessa transporter kan få en mycket högre marknadsandel om vår strategi åtföljs av konkreta åtgärder, vilket ni just påpekade, fru Wortman-Kool.
It can achieve a far greater modal share if, as you just pointed out, Mrs Wortmann-Kool, our approach is accompanied by concrete action.
SwedishKampen bland djurfoderproducenterna för att uppnå största marknadsandel innebär, på samma sätt som inom livsmedelsproduktionen, många problem.
The fight by feedingstuff manufacturers to gain maximum market shares causes a lot of problems, just as it does in the foodstuffs industry.
SwedishTrots detta och enligt flera dokument, särskilt vitboken, tycks järnvägstransporternas marknadsandel minska på ett allvarligt och oroande sätt.
Firstly, with regard to the report by my colleague and friend Mr Savary, I must say that it is particularly important to adopt this proposal for a directive.
SwedishMan kan alltså tänka sig att Europa åtnjuter ett neokolonialistiskt system och att dess marknadsandel på sätt och vis är smulorna från det rika amerikanska bordet.
So Europe could be seen as benefiting from a neocolonial system, its market shares being the crumbs falling from the American table, so to speak.
SwedishDäremot är det kommissionens uppgift att värna om vår globala marknadsandel och se till att våra produkter får det internationella genomslag de förtjänar.
It is, however, the Commission's task to safeguard our share of global markets and to ensure that our products enjoy the international prestige they merit.
SwedishSåväl liberalisering som investeringar är därför viktiga om vi ska kunna garantera järnvägstjänsterna en ökad marknadsandel i fråga om både godstransport och passagerartrafik.
My group is satisfied with the outcome of the vote in the committee, where the proposal for compensation in connection with freight transport was rejected.
SwedishSedan fortsätter hon med att säga att det borde finnas mekanismer som sporrar till att nå en hög marknadsandel och slutligen att förenade nätverk för uppvärmning och nedkylning borde uppmuntras.
She then goes on to say that there should be incentive mechanisms to achieve a high degree of market penetration and, finally, that associated heating and cooling networks should be encouraged.