"maximum" English translation

SV

"maximum" in English

EN
EN
EN

"maximum" in Swedish

SV

maximum {neuter}

volume_up
För ett maximum innebär ett maximum, och det innebär även att man kan lita på det.
Because a maximum is just that, and it also means that you can go for less.
Jag tror därför att tidsgränsen på fyra år är ett maximum maximorum.
Therefore, I believe that a delay of four years is an absolute maximum.
Vi fruktar, att ett minimum lätt kan förvandlas till ett maximum.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.
EN

maximum {noun}

volume_up
Because a maximum is just that, and it also means that you can go for less.
För ett maximum innebär ett maximum, och det innebär även att man kan lita på det.
Therefore, I believe that a delay of four years is an absolute maximum.
Jag tror därför att tidsgränsen på fyra år är ett maximum maximorum.
We are afraid that the minimum could easily turn into a maximum.
Vi fruktar, att ett minimum lätt kan förvandlas till ett maximum.
maximum

Synonyms (Swedish) for "maximum":

maximum
Swedish

Synonyms (English) for "maximum":

maximum

Context sentences for "maximum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVarför har vi inte ärligheten att skära i det egna köttet och säga att 4 till 500 ledamöter är maximum.
Why can we not be realistic enough to impose our own restrictions and say that 400 to 500 Members is enough?
SwedishBöschs förslag att stärka enheten och ge den ett maximum av oberoende går alltså i rätt riktning.
The proposals by Mr Bösch to strengthen this unit and to grant it as much independence as possible are therefore heading in the right direction.
SwedishI detta fall skulle mindre betyda mer, och en fördubbling är på intet sätt oförenlig med ett maximum på 1 procent, vilket är vad många länder önskar.
This House alone has EUR 50 million to spend this year, and has no idea what it should do with it all.
SwedishDet här innebär blott 1,056 procent av bruttonationalinkomsten, vilket bör anses vara extremt lågt, eftersom maximum enligt budgetplanen är 1,11 procent.
This makes just 1.056 % of GNP, which must be considered very low as the ceiling for the financial perspective is 1.11 %.