"md" English translation

SV

"md" in English

volume_up
md {comm. gen.} [abbreviation]
EN
EN

"MD" in Swedish

volume_up
MD {noun} [abbreviation]

SV md
volume_up
{common gender} [abbreviation]

1. "miljard"

md
volume_up
bn {noun} [abbr.] (billion)

Context sentences for "md" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPoängen är att jag gick till en väl respekterad medicinsk hemsida, WebMD, eftersom jag vet hur man sorterar bort skräp.
My point is I went to a respected medical website, WebMD, because I know how to filter out junk.
SwedishRC4-kryptering med en 128-bitars nyckel och en MD5 MAC
RC4 encryption with a 128-bit key and an MD5 MAC
SwedishRC4-kryptering med en 40-bitars nyckel och en MD5 MAC
RC4 encryption with a 40-bit key and an MD5 MAC
SwedishRC2-kryptering med en 40-bitars nyckel och en MD5 MAC
RC2 encryption with a 40-bit key and an MD5 MAC
SwedishDenna modell teori brukar kallas Molekyl Dynamik (MD) - mer specifikt Molekyl Mekanik baserade Molekyl Dynamik (MM-MD).
This modelling theory is usually called Molecular Dynamics (MD) - more specifically Molecular Mechanics based Molecular Dynamics (MM-MD).
SwedishIngen kryptering med MD5 MAC
SwedishMM-MD är i sin allmänna form inte lämpade för att studera dynamiska processer där bindningar bryts och bildas, för vilka ab initio molekylär dynamik behövs (ai-MD).
MM-MD is in its general form not suited to study dynamical processes where bonds are broken and formed, for which ab initio molecular dynamics is needed (ai-MD).
SwedishMD används för att studera dynamiken i gaser, vätskor och lösningar, och det fasta tillståndet, och det inkluderar effekter från vibration-, elektrostatisk- och dispersionstyp interaktioner.
MD is used to study the dynamics in gases, liquids and solutions, and the solid state, and it includes effects from vibration-, electrostatic- and dispersion-interactions.