"medfödd" English translation

SV

"medfödd" in English

SV medfödd
volume_up
{adjective}

medfödd (also: ärftlig, nedärvd)
medfödd
Andra viktiga hjärtsjukdomar är medfödda hjärtfel, förvärvade klaffel och hjärtmuskelinflammation.
Other major cardiac diseases are congenital defects, acquired valvular disorders and inflammation of the cardiac muscle.
Mellan 1990 och 2001 har andelen medfödda missbildningar hela tiden ökat och i detta fall sjudubblats.
Between 1990 and 2001, the rate of congenital malformations has been constantly rising, and has now increased sevenfold.
Spina bifida är den vanligaste sjukdomen bland en grupp medfödda förändringar i form av ryggmärgsskador.
Spina bifida, as is well known, is the most common disease in the group of congenital disorders termed neural tube defects.
medfödd (also: naturlig, inavlad)
volume_up
inbred {adj.}
medfödd (also: naturlig)
medfödd (also: naturlig, ingående, inneboende)
Denna tendens understöds av gemenskapsbudgetens medfödda svaghet, en svaghet vilken ligger i sättet på vilken den finansieras.
This tendency is being aided and abetted by the inherent weakness of the common budget, which is guaranteed by the manner in which it is financed.
medfödd (also: inhemsk, naturlig, infödd, födelse-)
volume_up
native {adj.}
Därtill har vi en lång rad medfödda skyddsfaktorer färdiga att snabbt avvärja hot från omvärlden.
In addition, we have a range of innate or native defence factors ready to quickly repel threats from the environment.
medfödd (also: given, oäkta, naturlig, normal)
Jag vill betona att individens medfödda människovärde och integritet är okränkbara grundläggande värden, särskilt för oss konservativa.
I would like to emphasis that the natural human dignity and integrity of the individual are inviolable basic values, particularly to us conservatives.
medfödd (also: naturlig)
volume_up
innate {adj.}
Därtill har vi en lång rad medfödda skyddsfaktorer färdiga att snabbt avvärja hot från omvärlden.
In addition, we have a range of innate or native defence factors ready to quickly repel threats from the environment.
Det finns också inflammatoriska reumatiska sjukdomar som beror direkt aktivering av det ”medfödda immunsystemet”, t.ex.
Some inflammatory rheumatic diseases are instead caused by direct activation of the innate immune system, e.g.

Synonyms (Swedish) for "medfödd":

medfödd
Swedish

Context sentences for "medfödd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är en sorts... medfödd defekt.
It's kind of a... birth defect... thing.