"migrera" English translation

SV

"migrera" in English

SV migrera
volume_up
[migrerade|har migrerat] {verb}

Det finns över 900 000 zigenare i Rumänien och Bulgarien, och många av dem vill migrera.
There are over 900 000 gypsies in Romania and Bulgaria, many of whom would like to migrate.
Hundratusentals, om inte miljontals, människor kommer att migrera till länder som Storbritannien.
Hundreds of thousands, if not millions, of people will migrate to countries like Britain.
Varken erfarenheter eller beräkningar ger något stöd för att stora horder av människor plötsligt skulle vilja migrera.
Neither practical experience nor calculations show that there would be hordes of people suddenly wanting to migrate.

Synonyms (Swedish) for "migrera":

migrera

Context sentences for "migrera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns över 900 000 zigenare i Rumänien och Bulgarien, och många av dem vill migrera.
There are over 900 000 gypsies in Romania and Bulgaria, many of whom would like to migrate.
SwedishHundratusentals, om inte miljontals, människor kommer att migrera till länder som Storbritannien.
Hundreds of thousands, if not millions, of people will migrate to countries like Britain.
SwedishVarken erfarenheter eller beräkningar ger något stöd för att stora horder av människor plötsligt skulle vilja migrera.
Neither practical experience nor calculations show that there would be hordes of people suddenly wanting to migrate.
SwedishDet hela omfattar fyra punkter: För det första var den ursprungliga planen att migrera 15 medlemsstater på 8 timmar.
Four points: firstly, the initial plan was to have a migration of 15 Member States in a process lasting around 8 hours.
SwedishVi har utvecklat denna policy för utgående produkter för att hjälpa våra kunder migrera till Jabras nya, framtidssäkra ljudlösningar.
The development of this End of Sales policy is to help our customers migrate to Jabra's new, future-proof audio solutions.
SwedishDe försöker migrera.
SwedishNanotuber kan förstöra mitokondriellt DNA och nanopartiklar på huden kan migrera till hjärnan och lymfnoder och skada vår kropp.
Nanotubes are capable of destroying mitochondrial DNA, while nanoparticles on the skin can migrate to the brain and the lymph nodes and damage our bodies.
SwedishDärigenom kommer vi att kunna krympa den informella ekonomins marknad och avskaffa de incitament att migrera som uppkommer av möjligheten att arbeta olagligt.
We will thus succeed in shrinking the informal economy market and putting an end to the incentive to migrate that arises from the possibility of working illegally.
SwedishDe utgör ett hot mot naturresurserna i fattiga samhällen, däribland land- och vattenreserverna och människor tvingas därför att migrera för att kunna överleva.
Climate change is attacking the natural resource base of poor communities, including their land and water reserves, and people are subsequently being forced to migrate for survival.
SwedishDetta borde ge utrymme för ett effektivare förfarande och ge tydliga fördelar för både arbetsgivare och tredjelandsmedborgare som vill migrera till medlemsstaterna.
This should make for a more efficient procedure and bring clear benefits for both employers and third-country nationals who want to immigrate to the territory of the Member States.
SwedishKommer dessa människor att migrera, vissa till Europa där de spär på våra 20 miljoner arbetslösa, eller kommer de att börja odla grödor som kokain på de före detta bananplantagerna?
Will these people migrate, some to Europe adding to our 20 million unemployed, or will they take to crops like cocaine that will grow on the former banana plantations?
SwedishKommer dessa människor att migrera, vissa till Europa där de spär på våra 20 miljoner arbetslösa, eller kommer de att börja odla grödor som kokain på de före detta bananplantagerna?
Will these people migrate, some to Europe adding to our 20 million unemployed, or will they take to crops like cocaine that will grow on the former banana plantations?