"misslyckande" English translation

SV

"misslyckande" in English

SV misslyckande
volume_up
{neuter}

misslyckande (also: fel, brist, försummelse, konkurs)
Irland symboliserar nyliberalismens misslyckande. Det symboliserar avregleringens misslyckande.
Ireland symbolises the failure of neoliberalism; it symbolises the failure of deregulation.
Detta misslyckande kräver en genomgripande översyn av invandrings- och asylpolitiken.
This failure demands a thorough revision of the immigration and asylum policy.
Kommissionsledamoten förtjänar mycket beröm för att ha avstyrt ett misslyckande.
The Commissioner deserves much credit for having averted a failure.
misslyckande (also: fiasko, bottennapp)
volume_up
fiasco {noun}
En svag överenskommelse i Bonn är bättre än ett nytt misslyckande.
A weak agreement in Bonn is better than another fiasco.
Mycket har redan sagts om skälen till detta misslyckande.
A great deal has already been said about the reasons for this fiasco.
En utvidgning utan garanterade rättigheter skulle till och med kunna bli ett misslyckande och försinka vår ekonomiska utveckling.
Enlargement of the Union without guaranteed rights could even turn into a fiasco and delay our economic development.
misslyckande (also: fiasko, smäll, duns, flopp)
volume_up
flop {noun}
Många har beskrivit Köpenhamnskonferensen som en flopp och ett misslyckande.
People have described the Copenhagen conference as a flop and a failure.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, was Buenos Aires a flop?
I frågan " socialnorm " var Singapore också ett misslyckande.
On 'Social Standards ' Singapore was also a flop.
misslyckande (also: fall)
misslyckande
volume_up
misfire {noun} (failure)
misslyckande (also: soppa, fiasko, röra, flopp)
volume_up
fuck-up {noun} [vulg.]
misslyckande (also: soppa, fiasko, röra, flopp)
volume_up
fuckup {noun} [vulg.]
misslyckande (also: soppa, fiasko, röra, flopp)
volume_up
fuck up {noun} [vulg.]

Synonyms (Swedish) for "misslyckande":

misslyckande

Context sentences for "misslyckande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMorotstekniken har varit ett formidabelt misslyckande och ni måste medge det.
Commissioner, the carrot technique has failed gloriously and you have to admit it.
SwedishJag förstår inte varför den ska få extra befogenheter, med tanke på detta misslyckande.
Since then the EASA has not proved itself competent, even in this area of work.
SwedishJag ber er, herr minister, bespara oss alla ett misslyckande på den här punkten.
I beg you, Mr Yiannitsis, spare us all a disappointment in this respect.
SwedishSom kommissionär Lamy sade var Seattle för två år sedan ett misslyckande.
As Commissioner Lamy said, Seattle two years ago failed on all kinds of fronts.
SwedishI ett skolbetyg skulle dessa siffror tolkas som icke godkänt, ett regelrätt misslyckande.
In a school report, these figures would be interpreted as a fail, a downright fail.
SwedishKvinnokonferensen i FN i New York var farligt nära ett misslyckande.
The Women' s Conference at the UN in New York came perilously close to failing.
SwedishKommissionens misslyckande satte därigenom stopp för många bra projekt.
In this way, good projects have paid the penalty for the failures of the Commission.
SwedishDetta är ett misslyckande inte bara på EU-nivå, utan också i våra nationella debatter.
That is a failing not just at EU level, but in our national debates too.
SwedishJag förstår inte varför den ska få extra befogenheter, med tanke på detta misslyckande.
I do not see why, given that failing, extra powers should be given to it.
SwedishKvinnokonferensen i FN i New York var farligt nära ett misslyckande.
The Women's Conference at the UN in New York came perilously close to failing.
SwedishTyvärr kan frånvaron i sista minuten av FARC: s ledare kallas ett misslyckande.
The last-minute decision of the leader of the FARC not to attend was extremely disappointing.
SwedishDetta kommer i realiteten att innebära ett misslyckande för Romfördragets projekt.
That will effectively mean the defeat of the Treaty of Rome project.
SwedishDen doktrin som tillämpats under de senaste 20 åren är ett spektakulärt misslyckande.
The doctrine applied over the last 20 years has failed spectacularly.
SwedishDen politiska effekten av deras avsikter är dock ett misslyckande.
The political ramifications of their intention are, however, a missed opportunity.
SwedishArabförbundets toppmöte i Damaskus var ett misslyckande, något som har nämnts.
The Arab League Summit in Damascus failed, as has been mentioned.
SwedishHär måste vi objektivt bedöma denna politik, som resulterat i ett fullständigt misslyckande.
Faced with these events, our Parliament cannot remain deaf, dumb and blind.
SwedishDetta är i sig självt något av ett misslyckande i konventets fördrag.
The third problem is to affirm clearly and precisely that the Union is a social union.
SwedishAnnars kommer vi att få ännu ett misslyckande i fråga om vår politik på Balkan.
Otherwise we shall fail yet again in our policy in the Balkans.
SwedishFörra veckans toppmöte var enligt min uppfattning i stor utsträckning ett misslyckande.
Ukraine is a separate state and a separate nation, and I should ask you to bear this in mind.
SwedishEtt centralt misslyckande är för närvarande inspektörernas ställning.
One crucial failing, at present, is in the position of the inspectors.