"nämnare" English translation

SV

"nämnare" in English

volume_up
nämnare {comm. gen.}
SV

nämnare {common gender}

volume_up
1. mathematics: "tal som står under bråkstreck"
Nämnare: heltal som används som nämnare i bråket.
Denominator: a whole number that is used as the denominator of the decimal fraction.
En gemensam nämnare för kapitalinvesteringar finns redan, euron.
A common denominator for capital investment already exists, namely the euro.
Vi måste fortsätta att söka en gemensam nämnare i detta samarbete.
We must continue to look for a common denominator in respect of this cooperation.

Synonyms (Swedish) for "namn":

namn
Swedish

Context sentences for "nämnare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen även täljare och nämnare i ett bråk räknas som flerradiga i denna bemärkelse.
Numerators and denominators are also constitute multiple-line formulas.
SwedishHeltal 1 till 30 är upp till 30 heltal vars största gemensamma nämnare ska beräknas.
Integer 1 to 30 are up to 30 integers whose greatest common divisor is to be calculated.
SwedishEn gemensam nämnare är det ökade finansieringsbehovet i många länder.
One common feature is the increase in the financing needs of many countries.
SwedishMen om Dionysos hjälpte oss att finna någon gemensam nämnare, desto bättre!
But if Dionysus has helped us to reach agreement, so much the better!
SwedishTyvärr resulterar många internationella överenskommelser i en minsta gemensamma nämnare.
Unfortunately, many international agreements are ending with the lowest common denominators.
SwedishNi har talat om att komma överens om mer än bara minsta gemensamma nämnare.
You have spoken of having more than an accord à minimum.
SwedishOch, till sist önskar jag understryka behovet av tjänster som har gemensamma nämnare inom området folkhälsa.
Lastly, I also want to point out the need for health services to share common aspects.
SwedishJag anser att det finns gemensamma nämnare i allt detta.
I believe that there are common elements in all of this.
SwedishJag anser att de två betänkanden som vi just har diskuterat har en gemensam nämnare, nämligen kärnkraftverkens säkerhet.
Public opinion in Slovakia is currently against decommissioning the Bohunice installation.
SwedishEn av dessa gemensamma nämnare är att arbetets värde på ett exempellöst sätt överförs till finanskapitalet.
One of the things that we have in common is an unprecedented transfer of the value of work to financial capital.
SwedishDen gemensamma ståndpunkt som kommit tillbaka till detta parlament innehåller emellertid ett antal låga gemensamma nämnare.
However, the common position returned to this Parliament offers a number of low common denominators.
SwedishDe tre betänkandena har många gemensamma nämnare.
The three reports have many points in common.
SwedishJag vill särskilt tacka herr Lisi för hans ansträngningar för att finna en gemensam nämnare mellan de olika ståndpunkterna.
I would like in particular to thank Mr Lisi for the effort he has made to find common ground between all the various positions.
SwedishBegreppet " ovanliga sjukdomar" gäller totalt mer än 5 000 olika infektioner eller tillstånd som inte har någon gemensam nämnare.
The concept of "rare diseases' covers more than 5 000 different diseases or conditions that do not have a common definition.
SwedishBegreppet " ovanliga sjukdomar " gäller totalt mer än 5 000 olika infektioner eller tillstånd som inte har någon gemensam nämnare.
The concept of " rare diseases ' covers more than 5 000 different diseases or conditions that do not have a common definition.
SwedishOm jag ska framhålla en gemensam nämnare i de mest representativa politiska gruppernas anföranden så är det ambitioner.
If there is one common factor that I have detected in the speeches of the most representative political groups, it is the idea of ambition.
SwedishVar och en av oss har sina egna politiska idéer, men när det gäller idrotten har de idéerna en gemensam nämnare.
As the mother of two children, she has taken an interest for many years in the problems of young people, especially those in troubled inner-city areas.
SwedishNär allt kommer omkring är det enda de gör att arbeta fram en gemensam nämnare, som grundar sig på deras egna nationella intressen, som resten av Europa måste godta.
Regrettably, during those past four years, the necessary progress has not been made in order to realise those ambitions.
SwedishJag vill börja med att tacka Schmid för hans utmärkta arbete och hans ansträngningar för att försöka finna gemensamma nämnare, även om vi inte är överens på alla områden.
I should also like to thank him for his effort to find common ground, even though we might not all agree on everything.
SwedishEn grupp med material som viktig gemensam nämnare.
The divisions research topics are Polymeric construction materials, Wood and bionanocomposites, Engineering materials and Physics.