"näringsinnehåll" English translation

SV

"näringsinnehåll" in English

SV näringsinnehåll
volume_up
{neuter}

1. gastronomy

näringsinnehåll
näringsinnehåll

Context sentences for "näringsinnehåll" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVad menar De gröna med att uppmana till beskattning av livsmedel med ett särskilt näringsinnehåll?
What are the Greens doing, calling for taxes on foods with a particular type of nutritional content?
SwedishDet är viktigt att se till att detta livsmedel fortsätter att ha ett lämpligt näringsinnehåll och att det produceras på ett miljövänligt sätt.
It is important to maintain the appropriate nutritional values of this food and for it to be produced in an environmentally friendly way.
SwedishSamvetsgrann livsmedelsmärkning med näringsinnehåll är viktig för att konsumenterna ska kunna göra ett initierat val för bättre kostvanor.
Conscientious labelling of foods with nutritional information is a sound tool which enables consumers to make informed choices to improve their diets.
SwedishFöräldrarna själva måste lära sig mer om näringsinnehåll och fetthalt i livsmedel.
Parents themselves must learn more about food values and the fat content of products and so I agree with what was said earlier about labelling.
SwedishMen konsumenterna måste få tydlig, förståelig information om viktiga aspekter av livsmedlens näringsinnehåll så att de kan göra välgrundade val.
However, consumers need to have clear, comprehensible information about food products' essential nutritional aspects, thereby allowing them to make fully informed choices.
SwedishDet är inte konstigare att ha en färgkodsvarning för näringsinnehåll än att varna konsumenter som köper en energislukande bil eller ett energislukande kylskåp.
It is no stranger to have a colour coding system for nutrient content than to warn consumers when they buy an energy guzzling car or an energy intensive refrigerator.