"någonsin" English translation

SV

"någonsin" in English

EN
SV

någonsin {adverb}

volume_up
någonsin (also: alltid, nånsin)
Jacques Barrot har aldrig någonsin begått något brott – aldrig någonsin!
At no time has Mr Barrot ever committed a criminal offence – at no time whatever!
Så, jag gjorde något som jag aldrig någonsin har gjort på en 'Skitigt Jobb' tagning, någonsin.
So, I do something now I've never ever done on a "Dirty Jobs" shoot, ever.
Och skall direktivet retroaktivt omfatta varje bil som någonsin tillverkats?
And should the directive be retrospective to cover every car that has ever been made?
någonsin
volume_up
out {adv.} (outdated)
Det finns där ute, men ingen har någonsin sett det.
It's out there, but nobody's ever seen it.
Parlamentet skulle aldrig någonsin anta lagstiftning som stöder detta.
At no time would Parliament ever take out legislation that supported that.
Detta visade sig bli en av de bästa församlingarna någonsin.
That turned out to be one of the best Assemblies we have ever had.

Context sentences for "någonsin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag tror att det varit den värsta mul- och klövsjukeepidemin någonsin i världen.
I believe it has been the worst epidemic of this disease that the world has seen.
SwedishDet har för övrigt ännu aldrig funnits någon teknologi som någonsin upphört.
In any case there has never been a technology that simply stopped at some point.
SwedishSkall han säga upp dem och vägra godkänna deras råd eller åsikter någonsin mer?
Is he going to dismiss them and refuse to accept their advice or opinions any more?
SwedishMer än någonsin behöver Europa i dag vara konkurrenskraftigt och innovativt.
More than at other times, Europe today needs to be competitive and needs innovation.
SwedishHur känns det att vara mamma till den bästa... rockjournalisten vi någonsin träffat?
Hey, how does it feel to be the mother of the greatest... rock journalist we've met?
SwedishSedan flera månader tillbaka upplever mjölksektorn sin värsta kris någonsin.
For months the milk sector has been suffering one of the worst crises in its history.
SwedishDet här är en större utmaning än någonsin, och det krävs en del konvergensarbete.
The magnitude of the challenge is unprecedented and it requires some work of convergence.
SwedishDetta har denna regering varken försökt eller ens provat på någonsin i hela sin karriär.
This government has never attempted or tried to do this in its entire career.
SwedishÅr 2004 infekterades 4,9 miljoner människor med hiv, vilket är fler än någonsin tidigare.
4.9 million people were infected with HIV in 2004, more than in any previous year.
SwedishDetta krävs för att vi inte någonsin ska hamna i extrema omständigheter.
This is so that we do not find ourselves in any situation of extreme circumstances.
SwedishNu om någonsin står det klart att EU måste minska sitt beroende av rysk gas.
Now, as never before, it is clear that the EU must reduce its dependence on Russian gas.
SwedishDe bor i EU:s medlemsstater utan att någonsin ha flyttat från sitt fädernesland.
They live within European Member States while never having moved from their ancestral lands.
SwedishKrisen har lärt oss en läxa, och att förebygga är viktigare än någonsin.
This is a clear lesson from the crisis, and prevention is no less important.
SwedishI dagens läge är förbindelserna mellan EU och Kuba dock på den lägsta nivån någonsin.
Today, however, relations between the EU and Cuba are at an all-time low.
SwedishHon har aldrig haft ett riktigt jobb och hon har aldrig någonsin valts till något alls.
She has never had a proper job, and she has never been elected to anything in her life.
SwedishAldrig någonsin har så mycket is och snö smält som det gjort under de senaste åren.
Never before have so much ice and snow melted as over recent years.
SwedishRobert Mugabe verkar mer än någonsin förvandlas till Afrikas Pol Pot.
The Council and Commission must have a fresh determination to get a result.
SwedishFör första gången någonsin arbetar 23 länder tillsammans för att angripa Alzheimers sjukdom.
For the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.
SwedishI den här kammaren har ingen av oss någonsin röstat under påtryckningar av vem det vara månde.
Here in Parliament, we have never cast our votes under pressure from anyone at all.
SwedishEuropeiska unionen står inför den största demografiska förändringen någonsin.
(DE) Mr President, the European Union is facing demographic change as never before.