"naturlig miljö" English translation

SV

"naturlig miljö" in English

EN
SV

naturlig miljö {common gender}

volume_up
naturlig miljö (also: moment, ämne, element, beståndsdel)

Similar translations for "naturlig miljö" in English

naturlig adjective
miljö noun
miljö- adjective

Context sentences for "naturlig miljö" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVad händer annars om exempelvis en naturlig miljö förstörs?
Otherwise, what happens if a natural habitat is destroyed, for example?
SwedishBegreppet vildmark gäller en naturlig miljö som inte har ändrats på något väsentligt sätt av mänsklig verksamhet.
The term wilderness refers to a natural environment that has not been significantly altered by human activity.
SwedishDen 30 mars förra året uttalade vi oss som parlament om att människor och deras gener eller celler i en naturlig miljö inte kan patenteras.
On 30 March last year, Parliament declared that people and their genes or cells in a natural environment cannot be patented.
SwedishI avtalet tar man hänsyn till behoven och förhållandena i gemenskapens olika regioner, som skiljer sig när det gäller naturlig miljö och klimat.
The agreement takes account of the needs and conditions of the various regions of the Community, which differ in terms of natural environment and climate.
SwedishOm vi kan uppfinna material, designa material, eller utvinna material från en naturlig miljö, kanske vi kan få dessa material att få kroppen att läka sig själv.
If we can invent materials, design materials, or extract materials from a natural environment, then we might be able to have those materials induce the body to heal itself.
SwedishNär vi talar om vildmark menar vi i själva verket en naturlig miljö där det inte har funnits någon väsentlig mänsklig verksamhet, med andra ord orörda områden.
in writing. - When we talk about wilderness, in reality we are referring to a natural environment from which significant human activity has been absent, in other words, virgin areas.
SwedishUnder det senaste decenniet har många områden på jorden drabbats av naturkatastrofer, vilka skördat tusentals människoliv och orsakat ouppskattbar förödelse, både av bebyggelse och naturlig miljö.
Over the last 10 years, many regions of the world have been afflicted by natural disasters, claiming thousands of casualties and causing inestimable damage to buildings and the environment.