"naturreservat" English translation

SV

"naturreservat" in English

SV naturreservat
volume_up
{neuter}

naturreservat (also: sylt, nationalpark, reservat, marmelad)
Det har även lett till direkt konkurrens om finansiering mellan jordbrukare och inrättningar som landsbygdsparker eller naturreservat, som jordbrukare normalt sett inte konkurrerar med.
It has also had the effect of putting farmers into direct competition for funding with establishments such as country parks and wildlife preserves, which would not naturally be their competitors.

Context sentences for "naturreservat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNatura 2000 är ett viktig steg för att skydda och utveckla den biologiska mångfalden i EU:s naturreservat.
Natura 2000 is an important step in protecting and developing biodiversity in the nature reserves of the European Union.
SwedishAtt skapa ett naturreservat i Douro Litoral är en gammal dröm hos befolkningen i distriktet Porto i norra Portugal.
The creation of a Douro Coastal National Park is a long-standing demand of the local communities of Oporto district in northern Portugal.
SwedishRapporterna handlar om allt från oljeutvinning och överfiske till skogsskövling, och det till på köpet i ett område som klassats som naturreservat.
These reports range from oil exploitation and overfishing, to deforestation in an official nature reserve of all places.
SwedishVi kan och får inte utestänga de tusentals frivilliga inom EU som osjälviskt arbetar med bevarandet av naturreservat.
We cannot and must not leave the thousands of volunteers in the European Union who devote themselves selflessly to the management of nature reserves out in the cold.
SwedishDessutom - jag tror att kollegerna är medvetna om detta - innebär beslutet att man t.o.m. tillåter oljeutvinning i ett naturreservat i Alaska.
Furthermore, I think that all honourable Members are aware of the fact that the United States has even gone so far as to authorise an oil company to drill for oil in an Alaskan nature reserve.
SwedishKommissionen är också beredd att stödja idén om att uppnå direktivets mål genom att införa ytterligare skyddsområden eller till och med slutna naturreservat.
The Commission is also prepared to back the idea that in order to meet the objectives of the Directive it may be necessary to create further protected areas or even closed nature reserves.
SwedishKommissionen anser att kraftledningsprojektet Lada-Velilla, som skall gå tvärs genom Redes nationalpark och naturreservat, inte skall utföras i dess nuvarande utformning.
The Commission considers that the project for the Lada-Velilla power line, to cross the Redes national park and biosphere reserve, will not be carried out in its current form.
SwedishDet har även lett till direkt konkurrens om finansiering mellan jordbrukare och inrättningar som landsbygdsparker eller naturreservat, som jordbrukare normalt sett inte konkurrerar med.
It has also had the effect of putting farmers into direct competition for funding with establishments such as country parks and wildlife preserves, which would not naturally be their competitors.