"naturtillgångar" English translation


Did you mean: naturtillgång
SV

"naturtillgångar" in English

SV naturtillgångar
volume_up
{plural}

naturtillgångar
1.Vilka program och åtgärder kan användas för att stödja bevarandet av ovanstående viktiga naturtillgångar?
1.what programmes and measures could be activated in support of the conservation of the abovementioned natural assets;
Finansieringen för att motarbeta dessa hot och främja ett bevarande av naturtillgångar har varit otillräckliga.
There has not been sufficient funding to deal with these threats and promote the conservation of the site's natural assets.
Många naturtillgångar såsom sjöar, floder, skogar och åkrar har redan förstörts av industri, stadsplanering och intensivt jordbruk.
Many natural assets such as lakes, rivers, forests and fields have already been destroyed by industry, urban planning and intensive agriculture.
naturtillgångar
Vi har inga naturtillgångar här i Europa: våra naturtillgångar finns i våra huvuden.
We do not have natural resources here in Europe: our natural resources are in our heads.
Centralasien har avsevärda naturtillgångar, i synnerhet gas och olja.
The natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
Leverans av naturtillgångar får dock inte användas som politiskt verktyg.
The supply of natural resources cannot be used as a political tool.

Context sentences for "naturtillgångar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är väl bra att tala om att bevara naturtillgångar och jag håller fullständigt med.
It is all very well to talk about conservation and I agree with it totally.
SwedishDärigenom undviker vi att skada vattenresurser och viktiga naturtillgångar i Donauregionen.
This way, we would avoid damaging the water bases and natural treasures along the Danube.
SwedishDet finns enorma naturtillgångar, särskilt olja och mineraler.
It is right, therefore, that the European Union should be active in shaping that debate.
SwedishVi har inga naturtillgångar här i Europa: våra naturtillgångar finns i våra huvuden.
The link between the regional dimension and FP7 is important in the sense that they should be mutually reinforcing.
SwedishDet naturliga problemet med modellen är att den inte omfattar naturtillgångar och miljöförstöring.
The inherent problem with this model is that it does not incorporate resources and environmental pollution.
SwedishSkydd av naturtillgångar är något som jag hör vid många tillfällen och många människor låtsas bry sig om det.
Conservation is something that I hear on many occasions and a lot of people pay lip service to it.
SwedishSkogarna fungerar både som naturtillgångar och ekosystem.
Forests provide both resources and ecosystem functions.
SwedishStora civilisationer som Mayariket i Centralamerika gick under på grund av att de förstörde sina naturtillgångar.
. – As well as being an ecological necessity, environmental protection is also an economic necessity.
SwedishVi får inte ha motvilja mot våra egna naturtillgångar.
We cannot afford to dislike our natural riches.
SwedishDet är också mycket viktigt att direktivet kommer att göra det möjligt för oss att bättre utnyttja naturtillgångar.
It is also a very important consideration that the directive will enable us to make better use of natural conditions.
SwedishI Indien finns 17 procent av världens befolkning men bara omkring 0,8 procent av världens kända olje- och naturtillgångar.
India has 17% of the world's population, but only about 0.8% of the world's known oil and natural gas resources.
SwedishIran har utomordentliga historiska, kulturella och geopolitiska tillgångar liksom enorma naturtillgångar och mänskliga tillgångar.
Improvements are indeed badly needed and the European Union obviously cannot remain silent on the matter.
SwedishIran har utomordentliga historiska, kulturella och geopolitiska tillgångar liksom enorma naturtillgångar och mänskliga tillgångar.
Iran has remarkable historical, cultural and geo-political assets, as well as immense natural and human resources.
SwedishTill följd av jakten på naturtillgångar och klimatförändringarna står den arktiska regionen på randen till en djupgående förändring.
As a result of the quest for resources and climate change, the Arctic region is on the brink of a profound change.
SwedishDet måste också pekas på att länder med stora naturtillgångar, t.ex. det tidigare Zaire, får samma stöd som t.ex. bl.a.
It should be pointed out that countries with great mineral wealth, such as the former Zaire, get the same support as Ethiopia, among others.
SwedishEuropa har få naturtillgångar.
SwedishVi har inte råd att halka tillbaka i en recession nästa gång priset på olja och naturtillgångar går upp, vilket redan är på gång.
We cannot afford to slip back into recession the next time that there is a rise in oil and resource prices, which is already under way.
SwedishTrots dessa naturtillgångar är majoriteten av venezuelanerna fortfarande mycket fattiga och alltför många lever i en förfärande fattigdom.
Despite its natural riches, the majority of Venezuelans have remained very poor, with far too many living in conditions of appalling poverty.
SwedishEftersom de berörda länderna är rika på naturtillgångar finns det en risk att ekonomiska intressen får dominera över värderingar i våra förbindelser.
As the countries in question are rich in resources there is a danger that interests may come to dominate over values in our relations.
SwedishAngola har fått generösa naturtillgångar, men tyvärr utsattes landet för människors vansinne under decennium efter decennium.
Angola has been generously endowed with resources by nature, but unfortunately it has also been the victim of acts of madness by mankind for decade upon decade.