"naturvård" English translation

SV

"naturvård" in English

volume_up
naturvård {comm. gen.}

SV naturvård
volume_up
{common gender}

naturvård (also: naturskydd)
naturvård (also: konservering, skydd, beskydd, bevarande)
Det finns en skillnad mellan begreppen naturvård och fridlysning.
There is a difference between the notions of conservation and protection.
En annan aspekt - vinst, eller ekonomiska fördelar, eller miljö och naturvård.
One other dimension - profit, or economic benefits, or the environment and conservation.
Liberala gruppen föreslår att vi intar en mycket radikal ståndpunkt till naturvård och generellt till det framtida fisket världen över.
The Liberal Group is suggesting that we take a very radical approach to conservation and in general to the future of fishing worldwide.

Context sentences for "naturvård" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLitauen har 758 floder, mer än 2 800 sjöar och en nästan tio mil lång kuststräcka mot Östersjön som huvudsakligen används för rekreation och naturvård.
Lithuania has 758 rivers, more than 2 800 lakes and 99 km of the Baltic Sea coastline, which are mostly devoted to recreation and nature preservation.
SwedishFör mitt valdistrikt, som ligger direkt intill Bodensjön, utgör badvattendirektivet en svår balansgång mellan skydd för konsumenterna – badarna – å ena sidan och naturvård och turism å andra sidan.
This is progressively gaining in importance: there has been a rapid increase in the number of people falling ill in Europe as a result of enteroviruses and noroviruses.
SwedishDjuren bör därmed ha en avgörande betydelse för miljön, eftersom de i områden med svag ekonomi kan bidra till att bevara känsliga ekosystem och till naturvård som brandförebyggande åtgärd.
In this context the animals would play a key environmental role, since in less fertile areas they can help maintain sensitive ecosystems and the countryside and help prevent fires.