"nautisk" English translation

SV

"nautisk" in English

SV nautisk
volume_up
{adjective}

nautisk (also: sjö-, havs-)
Den är begränsad till 20 nautiska mil mellan två hamnar; i annat fall anses inte passagerarlistor vara nödvändiga.
It is limited to 20 nautical miles between two ports, below which passenger lists are not considered necessary.
VVD stöder föredraganden när han vill begränsa direktivet till de teknisk-nautiska tjänsterna.
The VVD backs the rapporteur where he wants to limit the directive to the technical-nautical services.
Alla teknisk-nautiska yrkeskårer och alla fackföreningar i Europa förkastar enhälligt detta direktiv för hamnar i Bolkesteinstil.
All the technical-nautical professions and all the European trade unions unanimously reject this Bolkestein-style directive for the ports.