"nedskärning" English translation

SV

"nedskärning" in English

volume_up
nedskärning {comm. gen.}

SV nedskärning
volume_up
{common gender}

1. general

nedskärning (also: stycke, minskning, reduktion, skiva)
volume_up
cut {noun}
Det resulterar i en femtonprocentig nedskärning av bomullspriset på världsmarknaden.
That results in a 15 % cut in the price of cotton on the world market.
Det resulterar i en femtonprocentig nedskärning av bomullspriset på världsmarknaden.
That results in a 15% cut in the price of cotton on the world market.
En nedskärning på 2 procent skulle inte kunna komma på fråga för revisionsrätten.
This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
nedskärning (also: förkortning, avdrag, rabatt, inskränkning)
En nedskärning av kompensationen skadar i synnerhet de blandade lantbruken.
Any reduction in compensation would be particularly damaging to the mixed farms.
Jag är emot all nedskärning av resurser för yrkesutbildning.
I am opposed to any reduction in funding for vocational education.
En linjär nedskärning av bidragen är fantasilöst och mestadels orättvist - detta står fast.
A linear reduction in aid is unimaginative and, in most cases, unfair - that much is apparent.
nedskärning (also: reducering)
Jag undrar om vi skulle kunna sätta namn på denna nedskärning och ge den ett ansikte.
I wonder whether we could put names and faces on that downsizing.
nedskärning (also: nedgång, utslagning)

2. business

nedskärning
Ändå sker det dagligen nedskärningar i grundutbildningen, i grundskolan.
But still there are daily cutbacks in basic education in schools.
Radikala nedskärningar inom den första pelaren kommer inte att godtas.
We will not support radical cutbacks within the first pillar.
Nedskärningarna inom Volkswagen och Opel visar på behovet av att slå in på en annan väg.
What the cutbacks at Volkswagen and Opel actually illustrate is the need to opt for another route.

Synonyms (Swedish) for "nedskärning":

nedskärning

Context sentences for "nedskärning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish- Vi anser att EU redan 2005 bör inleda en nedskärning av jordbruksstödet.
We believe that, as early as 2005, the EU should begin cutting back on agricultural aid.
Swedish– Vi anser att EU redan 2005 bör inleda en nedskärning av jordbruksstödet
* We believe that the EU should begin cutting back on agricultural aid by no later than 2005.
SwedishDen som säger R som i reformer måste också säga N som i nedskärning av jordbrukssubventionerna.
Those in favour of reform must also be in favour of dismantling agricultural subsidies.
SwedishKommissionen har inga planer på vare sig en omprogrammering eller en nedskärning av medlen.
It is not the Commission's intention either to introduce reprogramming or to reduce funding.
Swedish- Vi anser att EU redan 2005 bör inleda en nedskärning av jordbruksstödet.
- We believe that the EU should begin cutting back on agricultural subsidies by no later than 2005.
SwedishDärför kan inte en nedskärning av anslagen för sammanhållning vara ett alternativ på något sätt.
Therefore, cutting money for cohesion cannot be an option in any way.
SwedishJag vill upprepa att metoden med horisontell nedskärning tillämpades igen i alla kategorier.
I would like to repeat that the method of horizontal cutting was applied again in all categories.
Swedish- Vi anser att EU redan 2005 bör inleda en nedskärning av jordbruksstödet.
We believe that the commitments for 2005 should definitely not exceed the Commission’ s proposal of 1.14 %.
SwedishNågot som dock är helt oacceptabelt är rådets nedskärning av utbildningsbudgeten.
What is completely unacceptable, however, is the action taken by the Council on education in terms of budget cuts.
SwedishVarför börjar du då inte med det i samband med detta förslag när det då rör sig om nedskärning och inbesparing?
So why not start with this proposal, if it's cuts and savings you want?
SwedishDet är dock hyckleri att säga att priserna stiger så att det skulle rättfärdiga en nedskärning av stödet.
It is a mockery, however, to say that prices are rising so this could justify cutting subsidies.
SwedishOm det inte finns pengar att spendera då skall vi granska de områden där en nedskärning eventuellt måste göras.
If money cannot be spent then we will look at those areas where it may have to be reduced.
SwedishHur förbereder vi oss för en större nedskärning i energitillgången, herr kommissionsledamot?
It only takes a storm on the other side of the ocean or the Ukrainian event to start a crisis or even a panic.
SwedishFrysning eller nedskärning av det drabbar vanliga ryssar och viktiga samarbetspartner.
Putting it on ice or reducing it in some way will hit ordinary Russians and our most important partners in cooperation.
SwedishMål 1, som omfattar de fattigaste regionerna, drabbades av en nedskärning på 6 procent.
I cannot make any commitments on behalf of the Greek Government, however; I can only offer the help that we are offering.
SwedishFörra året föreslog rådet en övergripande tioprocentig nedskärning i utgiftsområde 4.
Is the Commission making selective reductions as you suggested or will they be making any across-the-board cuts in Category 4?
SwedishStorbritannien och Nederländerna är två av de länder som har föreslagit en nedskärning av EU-budgeten.
The United Kingdom and the Netherlands are two of the countries that have proposed cutting the European budget.
SwedishDen offentliga sektorn ansåg han vara för stor och krävde rationalisering av den och nedskärning av utgifterna.
He considered the public sector to be too large in scale and called for rationalisation and cost-cutting measures.
SwedishJa, det har endast varit möjligt att nå samförstånd genom en kraftig nedskärning av kommissionens ursprungliga förslag.
Well it has only been possible to reach a consensus by greatly reducing the Commission’s initial proposals.
SwedishJa, det har endast varit möjligt att nå samförstånd genom en kraftig nedskärning av kommissionens ursprungliga förslag.
Well it has only been possible to reach a consensus by greatly reducing the Commission ’ s initial proposals.