"ner i" English translation

SV

"ner i" in English

EN

SV ner i
volume_up
{preposition}

ner i (also: ner, i, längs med, utefter)
volume_up
down {prp.}
Ekonomin går ner i varv - brist på bränsle betyder energiavbrott.
The economy is winding down - lack of fuel means energy blackouts.
Den generella tendensen i alla medlemsländer är att dessa går ner i stället för att gå upp.
The general trend in all the Member States is for this to go down instead of up.
Dessutom stängdes tidningen Zanan ner i början av januari, en tidning som förespråkade jämställdhet.
Furthermore, at the beginning of January Zanan magazine, which spoke for equality, was closed down.

Similar translations for "ner i" in English

ner adjective
English
ner adverb
English
ner preposition
English
I noun
English
i preposition

Context sentences for "ner i" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBara i år kommer ytterligare 64 miljoner människor att sjunka ner i extrem fattigdom.
This year alone, an additional 64 million people will fall into extreme poverty.
SwedishMen vad jag slutligen gjorde var att ta rymdforskare med oss ner i djupet.
But what I wound up doing was bringing space scientists with us into the deep.
SwedishJag lade ner min röst i omröstningen om den nya strategin för Afghanistan.
I abstained during the vote on the report on the new strategy for Afghanistan.
SwedishJag lade ner min röst i denna viktiga omröstning i parlamentet.
Madam President, I abstained on this important vote in this Parliament.
SwedishJag beklagar att jag smutsar ner i de politiskt korrektas rum.
Madam President, I am sorry to be out of tune with the chorus of the politically correct.
SwedishBeställ ett tryckt exemplar av den konsoliderade texten eller ladda ner den i pdf-format
Order your printed copy or download the PDF version of the consolidated text
SwedishVi har av ovanstående skäl valt att lägga ner våra röster i denna fråga.
For the above-mentioned reasons, we have chosen to abstain from voting on this issue.
SwedishAv alla dessa skäl röstade jag inte för resolutionsförslaget utan lade i stället ner min röst.
For all the above reasons, I did not vote for the report, but rather abstained.
SwedishDet handlar om att se till att inte sysselsättningen försvinner ner i den svarta ekonomin.
It is about making sure that jobs do not disappear into the black economy.
SwedishFlera produktionsanläggningar har lagts ner de senaste åren i Tyskland och Italien.
In the last few years, several production units have closed their doors in Germany and Italy.
SwedishVi har lagt ner våra röster i slutomröstningen om betänkandet av Lucas.
- (SV) We abstained from voting in the final vote on Mrs Lucas' report.
SwedishVi måste få grödor som är redo att möta klimatet ner i åkrarna, och vi måste få det snart.
We have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.
SwedishEuropeiska unionens betydelse bör tonas ner i vissa fall, och ökas i andra.
The role of the European Union needs to be reduced in certain cases and increased in others.
SwedishVilken bänk ska man knuffa ner dessa länder i fattigdomsträsket med?
Which bench are we planning to use to push these countries into the swamp of poverty?
SwedishLängst ner i valurnan ligger andra röster och jag skulle vilja erinra er om något.
There are different voices at the bottom of the ballot box, and I would remind you of something.
SwedishJag lade ner 5 år i Vietnam och såg dem planera... och vi dö.
I spent five years in Vietnam watching them do the planning... and us the dying.
SwedishMan har i strukturfonderna förberett sig för att skära ner en miljard ecu i utgifterna.
In the structural funds, preparations were being made to cut payments by ECU 1, 000 million.
SwedishDet bör skrivas in i protokollet att jag lade ner min röst i omröstningen om det betänkandet.
The final version should reflect the fact that I abstained on that report.
SwedishVår grupp har beslutat att lägga ner våra röster i omröstningen på grundval av följande skäl:
Our group has decided to abstain from the vote for the following reasons:
SwedishFöreställ er en människa dykande ner i vatten, knappt utan något plask.
Trying to imagine a diver diving into water -- hardly makes a splash.