"nettoförlust" English translation

SV

"nettoförlust" in English

SV nettoförlust
volume_up
{common gender}

nettoförlust
Nativiteten minskar och mortaliteten ökar, befolkningstalets nettoförlust är en miljon invånare per år.
The birth rate is dropping, the mortality rate is going up, and the net loss in Russia's population amounts to a million a year.
I sådana fall tror vi att det faktiskt pågår en nettoförlust av uppgiftsskydd, eftersom insamlade uppgifter till och med kan lämnas ut till tredje man.
In such cases, we believe there is actually a net loss of data protection, because collected data can even be disclosed to third parties.