"nod" English translation


Did you mean: nöd, nöd-
SV

"nod" in English

volume_up
nod {comm. gen.}
EN
EN

"nod" in Swedish

SV
SV
SV

nod {common gender}

volume_up
1. astronomy
. ~~~ "degree") för en nod, eller antalet en anknytningar en nod har.
And this is called the "degree" of a node, or the number of connections that a node has.
LiU gick med som ny ”nod” i februari och fick genast med sig skolor i Katrineholm.
LiU joined as a new "node" in February and was immediately in contact with schools in Katrineholm.
Detta inträffar vid varje nod i utkanten.
And that happens at every peripheral node.
EN

nod {noun}

volume_up
1. "in football: a header"
nod (also: header)
volume_up
nick {comm. gen.}
I am pleased to see the Commissioner nod, and the Chairman of the Council as well.
Jag ser till min glädje att kommissionsledamoten nickar, och likaså rådsordföranden.
“We’ve learned a lot,” says Mikael Rosell; the others in his group nod in agreement.
– Vi har lärt oss massor, konstaterar Mikael Rosell och de övriga i gruppen nickar instämmande.
I got a nod and thought it was in order but, quite clearly, the nod did not mean that it was in order.
Ordföranden nickade tillbaka och jag trodde det var i sin ordning men tydligen betydde nicken inte att det var i ordning.

Synonyms (Swedish) for "nod":

nod
Swedish