"not" English translation


Did you mean: nöt, nöta
SV

"not" in English

volume_up
not {comm. gen.}
EN

"not" in Swedish

SV
SV

not {common gender}

volume_up
Allt detta kommer att förklaras i en not till mottagarna för skrivelsen.
This will all be made clear in a note addressed to the recipients of the letter.
Detta betänkande är en liten förklarande not, inte en handlingsplan.
This report is a little note of explanation, not an action plan.
(Piano) Och andra gången betonade han varannan not.
(Piano) And the second, with an impulse every other note.
EN

not {adverb}

volume_up
not (also: none, no)
Let us not despair of Billancourt, despair of Vilvorde, despair of Europe!
Förtvivla inte Billancourt, förtvivla inte Vilvoorde, förtvivla inte Europa!
I don't mean they can't or they're not allowed to, they just often choose not to.
Jag menar inte att de inte kan eller inte får, de bara ofta väljer att inte göra det.
Don't tell me all the cute conversation... and air humping is leading nowhere!
Säg mig inte att en konversation... säg inte att det här inte leder till nånting!
not
Version: Serial Number: Issuer: Subject: Not Valid Before: Not Valid After:.
Version: Serienummer: Utfärdare: Ämne: Ej giltigt före: Ej giltigt efter:.
Department of Health will not pay compensation for the field study site.
Institutionen för hälsovetenskap betalar ej ersättning för fältstudieplats.
When the seat availability is not sufficient at any location application lottery.
När platstillgången ej räcker till på någon ort tillämpas lottning.
The governments are not negotiating this with non-governmental organisations.
Regeringarna förhandlar inte med icke-statliga organisationer.
There does not appear to be any justification for such differences in formal procedures.
Icke desto mindre begärs omedelbara förändringar inom dessa tre sektorer.
For example, non-governmental organisations are themselves not immune from criticism.
De icke-statliga organisationerna själva är inte skyddade mot kritik.

Synonyms (Swedish) for "not":

not

Synonyms (English) for "not":

not
English

Context sentences for "not" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTyvärr är vi i en alltför hög grad kvar i den gamla dynamiken i paying but not playing.
We are, unfortunately, still in the old situation of 'paying but not playing '.
SwedishTyvärr är vi i en alltför hög grad kvar i den gamla dynamiken i paying but not playing.
We are, unfortunately, still in the old situation of 'paying but not playing' .
SwedishPå engelska är ordalydelsen " must contain... " emedan den bör bli " must not contain... ".
In English it is " must contain ' while it should be " must not contain... '.
SwedishPå engelska är ordalydelsen " must contain..." emedan den bör bli " must not contain..." .
In English it is "must contain' while it should be "must not contain...' .
SwedishIbland kommer besökare till en sida med felet 404 eller Not Found (Hittades inte) på din webbplats.
Sometimes visitors will reach a 404 or "Not Found" error page from your site.
SwedishJag vågar påstå att inte en enda ledamot i utskottet är en så kallad nimby (”not in my backyard”).
I dare say that not a single member of the Committee is a nimby ('not in my backyard').
SwedishDessutom kvarstår problemet med paret Nimby, not in my backyard (en bara-det-inte-påverkar-mig-attityd).
There is also the problem of Mr and Mrs Nimby or the 'Not in my backyard' syndrome.
Swedish.: +36 1 350 20 01 Fax: +36 1 298 24 13 Email: N.A - not available Website
H - 1139 Budapest Tel.: +36 1 350 20 01 Fax: +36 1 298 24 13 Email: N.A - not available Website
Swedish(Skratt) Nioåringen, nioåringen betonar var fjärde not.
(Laughter) The nine-year-old put an impulse on every four notes.
SwedishOch last but not least, vi talar här gärna om öppenhet.
And last but not least, we like to talk about transparency here.
Swedish"You are not reading this" "What are you reading?" ~~~ Vad är det du läser?
"What are you reading?" Beau Lotto: "What are you reading?" Half the letters are missing.
SwedishDärför var det skönt att höra Gordon Browns tydliga budskap i går: "We will not walk away!"
It was therefore good, yesterday, to hear Gordon Brown's clear message when he declared 'we will not walk away!'
SwedishDet sista utskottsbetänkandet under denna mandatperiod bekräftar den gamla devisen last but not least .
The last committee report for this parliamentary term confirms the old adage of 'last but not least'.
SwedishVälj fältkommandot Dolt stycke och ange som villkor: adressbok.adresser.företag EQ " " eller NOT adressbok.adresser.företag.
Addressbook.Addresses.Company EQ " " or NOT Addressbook.Addresses.Company.
SwedishI England säger vi att " two wrongs do not make a right" .
In English we say 'two wrongs do not make a right' .
SwedishI England säger vi att " two wrongs do not make a right ".
In English we say 'two wrongs do not make a right '.
Swedish+33 1 53 81 51 51 E-mail : N.A - not available Website
+33 1 53 81 51 51 E-mail : N.A - not available Website
Swedish+33 1 42 47 90 00 E-mail : N.A - not available Website
+33 1 42 47 90 00 E-mail : N.A - not available Website
Swedish+33 1 40 56 60 00 Email: N.A - not available Website
+33 1 40 56 60 00 Email: N.A - not available Website
SwedishTheir propagation remains not very well understood.
Their propagation remains not very well understood.