SV noter
volume_up
{plural}

noter (also: musik)
volume_up
music {noun}
Jag hade lärt mig att läsa noter då, eller höll sakta på att lära mig noter.
I had learned to read music by then, or slowly learning to read music.
Jag läste inte noter, men jag spelade på synthar och trummaskiner.
I didn't read music, but I played synthesizers and drum machines.
noter (also: notblad)

Context sentences for "noter" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är som om det en dag skulle bli möjligt att patentera skalor, noter och ackord.
It is as though it were possible one day to patent scales, notes and chords.
SwedishJazzmusiker behöver några noter -- de flesta behöver några noter.
Jazz musicians need some notes -- most of them need some notes on the page.
SwedishFör att även okända tecken ska kunna sparas i HTML-dokument används noter.
Notes are used to include unknown characters in an HTML document.
SwedishJag är tacksam om ni kan se efter i era noter.
SwedishAlla har inte spelat efter samma noter inom det här området, vilket har underlättat vissa utvecklingsländers manövrer.
We were not all singing from the same hymn book in this area, which played into the hands of certain developing countries.
SwedishVi måste spela rätt noter mellan rådet och parlamentet och spela dem i rätt ordning om vi skall skapa denna harmoniska förbindelse.
We have to get the right notes between the Council and the Parliament playing in the right order if we are to have this harmonious relationship.
SwedishHerr ordförande, herr kommissioner, ni sade, att ni avser att skicka noter till tio länder av den anledningen, att de har ett alltför stort budgetunderskott.
Mr President, Commissioner, you say that you intend to send notes to ten countries because their budget deficits are excessive.
SwedishDet låter alldeles gräsligt och André Previn säger " du spelar ju helt fel noter, " och Eric säger " jag spelar rätt noter, men inte nödvändigtvis i rätt ordning
It sounds absolutely awful and André Previn says, ' you are playing all the wrong notes, ' and Eric says, ' I am playing the right notes, but not necessarily in the right order. '
SwedishDärför vädjar jag till er, herr rådsordförande att försöka skapa musikalisk harmoni med Condoleezza Rice och Bush-administrationen, men inte sjunga efter deras politiska noter.
I therefore appeal to you, Mr President-in-Office, to seek musical harmony with Condoleezza Rice and the Bush Administration but not to sing from their political song sheet.
SwedishDärför vädjar jag till er, herr rådsordförande att försöka skapa musikalisk harmoni med Condoleezza Rice och Bush-administrationen, men inte sjunga efter deras politiska noter.
I therefore appeal to you, Mr President-in-Office, to seek musical harmony with Condoleezza Rice and the Bush Administration but not to sing from their political song sheet.
SwedishMedan unga gör allt de kan för att kämpa mot arméerna och polisen och lägger ned själ och hjärta i att konfrontera dessa styrkor, begränsar vi oss till att utfärda diplomatiska noter.
While young people are doing whatever it takes against armies and police, putting heart and soul into confronting these forces, we limit ourselves to writing diplomatic notes.