"notis" English translation

SV

"notis" in English

volume_up
notis {comm. gen.}

SV notis
volume_up
{common gender}

1. general

notis

2. "affisch"

Och jag hoppas att den hjälpte läsarna att ta notis om problemet av 100 miljoner hajar.
And I hope that it helped readers to take notice of this problem of 100 million sharks.
Förenta staternas regering tar ofta liten notis om sina transatlantiska partner.
The US Government often takes little notice of its transatlantic partners.
Hållbarhet: ja, vi har tagit notis om detta, men vi släpper in trålare.
Sustainability: yes, we have taken notice of it, but we are allowing trawlers in.

Synonyms (Swedish) for "notis":

notis

Context sentences for "notis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFörenta staternas regering tar ofta liten notis om sina transatlantiska partner.
Relations between Europe and the United States have been better.
SwedishFöredraganden understryker dock att EU än så länge har tagit föga notis om frågan.
The EU has so far, however, paid only scant attention to the issue, as highlighted by the rapporteur.
SwedishRådet tog föga notis om de drygt 50 ändringsförslag som kammaren antog vid första behandlingen.
The Council gave scant regard to over 50 amendments adopted by this House in the first reading.
SwedishResultatet kan mycket väl bli det samma som alltid: att rådet inte heller denna gång tar någon notis om oss.
The result will possibly be the same as always: they will ignore us.
Swedish– Omröstningen har genomförts och vi måste fortsätta nu, men jag tar noga notis om det ni har sagt.
   – The vote has taken place and we must now continue, but I certainly take note of what you have said.
SwedishSom ett så kallat civiliserat land, tar det ingen som helst notis om den internationella opinionen på denna punkt.
As a so-called civilised country, it totally ignores international opinion on this issue.
Swedish   – Omröstningen har genomförts och vi måste fortsätta nu, men jag tar noga notis om det ni har sagt.
   – The vote has taken place and we must now continue, but I certainly take note of what you have said.
SwedishAtt någon afrikansk regering fortfarande tar någon notis om Mugabe är ett underbetyg åt vår Afrikadiplomati.
It is a failure of our Africa diplomacy that any African government still has any regard for Mugabe.
SwedishAldrig tar vi på något sätt notis om denna statistik.
Never do we in any way take note of these statistics.
SwedishAldrig tar vi på något sätt notis om denna statistik.
Mr President, we pay a high price for road traffic.
SwedishI synnerhet har jag tagit notis om att vi är överens om att vi bör invänta ändringsskrivelsen gällande jordbruket.
I noted, in particular, that you agree with me that in the case of agriculture we should wait for the letter of amendment.
SwedishOm medlemsländerna i fråga inte tar notis om sådana kommentarer måste de ange tydliga skäl till varför de inte kan göra det.
If the Member State in question does not take account of such opinions it must give clear reasons why it is unable to do so.
SwedishTyvärr tog Bangladeshs regering inte tillräcklig notis om tidiga varningar om att dessa terroristgrupper växte snabbt.
It was unfortunate that the government of Bangladesh did not take initial warnings about the rapid rise of these terrorist groups seriously enough.
SwedishJag tog full notis om att Bushill-Matthews sade att han kommer att hålla ögonen på mig: det är naturligtvis hans och parlamentets uppgift.
I took full note when Mr Bushill-Matthews said that he will be watching me: that, of course, is his job and that of Parliament.
SwedishDen europeiska allmänheten tar inte bara notis om denna information, utan över två miljoner personer besöker också relevanta Internetsidor.
Every year, at the onset of summer, the Commission draws up, on the basis of the 1976 directive, the survey of bathing waters.
SwedishDen europeiska allmänheten tar inte bara notis om denna information, utan över två miljoner personer besöker också relevanta Internetsidor.
Not only does the European public take note of this information, but over two million visits are also made to the relevant websites.
SwedishProblemet är att den styrande militärjuntan hittills inte har tagit någon som helst notis om interna eller internationella påtryckningar.
The problem is that the military clique in power has so far been unmoved by and insensitive to any internal or international pressure.
SwedishDet tar vi notis om.
SwedishHar någon inom Europeiska unionens organisation tagit någon notis om expertgruppens kritik mot att rättsakterna är komprometterande för rättssäkerheten?
Has anyone within the EU system attended to the criticism by the group of experts that the acts compromise legal certainty?
SwedishDessvärre är denna notis odaterad, och den säger något om rådsmöten och svenska tolkar.
Unfortunately that report about Council meetings and Swedish interpreters is undated and provides no further details.