"nya" English translation

SV

"nya" in English

volume_up
nya {adj.}
EN

SV nya
volume_up
{adjective}

nya (also: annan, färsk, ny, ovan)
volume_up
new {adj.}
Dessa nya interventionsmetoder kommer att ge upphov till nya förvaltningsmetoder.
These new methods of intervention are the result of new methods of management.
Inga nya tankar, inga nya visioner, inga nya initiativ och ingen brådska.
No new thoughts, no new vision, no new initiatives and no urgency.
Vi behöver nya investeringar i energi, ny innovativ teknik och nya aktörer.
We need new investment in energy, new innovative technologies and new operators.

Context sentences for "nya" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMånga av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
SwedishVi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
We should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
SwedishEuropeiska unionen har ju genom sina framgångar vänt världshistorien i nya banor.
Through its successes the European Union has changed the path of world history.
SwedishJag tänker rösta för förlikningskommitténs förslag om nya livsmedel (novel food).
I am going to vote for the result from the Conciliation Committee on novel foods.
SwedishJag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
SwedishBudgeten måste återspegla unionens nya prioriteringar till följd av detta fördrag.
The budget must reflect the Union's revised priorities arising from the treaty.
SwedishSlutligen har vi noterat de 700 nya tjänster ni begär av oss, fru kommissionär.
Lastly, we have taken note of the 700 posts you request from us, Commissioner.
SwedishAtt röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.
The highest French authorities tell us that smoking a joint is not catastrophic.
SwedishSmets förslag låter några av dem omfattas av den nya bestämmelsen om 48 timmar.
Mrs Smet's proposal extends the general rule of 48 hours to some of these sectors.
SwedishVi måste emellertid slå fast att civilbefolkningen hela tiden åläggs nya plågor.
However, we see that the civilian population is being harassed time and time again.
SwedishVi har vuxit med mer än tio nya länder, och det gör inte saker och ting lättare.
We have been joined by ten more countries, and that does not make things any easier.
SwedishSmets förslag låter några av dem omfattas av den nya bestämmelsen om 48 timmar.
Mrs Smet' s proposal extends the general rule of 48 hours to some of these sectors.
SwedishVi måste alla hjälpa till att stödja de nya medlemsstaterna i solidarisk anda.
We must all help to support the incoming countries, in a spirit of solidarity.
SwedishJag tackar för er närvaro och jag önskar er en god fortsättning på det nya året.
I should like to thank him for coming and wish him all the best for the coming year.
SwedishFör budgetmyndighetens båda grenar kommer det att vara väldigt nya omständigheter.
Consequently the nature of these two budgetary authorities will be very different.
SwedishVi kan inte godta att det kanske blir nya diskussioner om förlängda tidsfrister.
We cannot accept the possibility of further discussions aimed at extending deadlines.
SwedishMed det här alternativet skapas det nya dokumentet som fil, men laddas inte.
This option is used to set the document up as a file but it will not be loaded.
SwedishÄndå kommer det att tas ett mycket viktigt steg och visas på nya vägar här i dag.
Nevertheless, a very important step is being taken today and we are giving a signal.
SwedishDen tredje frågan rör EU: s östliga dimension och EU: s nya grannskapspolitik.
We also expect you to keep the promises you made to the House in this regard.
SwedishAlla former av flört med en brottsling kommer att uppmuntra honom att begå nya brott.
Any kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.